Naše škola

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola). Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách - jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Nacházíte se: Úvodní stránka > Naše škola >