Leden 2019

Školní zpravodaj č. 5

 

Běžkařský výcvik 29. 1. – 31. 1. 2019

Za okny přituhlo a sníh konečně přes poledne neroztával. Žáci druhého stupně pod vedením učitelů absolvovali třídenní výcvik na běžkách. Cílovými destinacemi se staly Pláně, Hrubá luka a Verdek. Začátečníci i pokročilí lyžaři zvládli techniku bruslení, klasický běh a zdolávání kopců. V první řadě šlo o zábavu. Tento cíl byl beze zbytku splněn.  Dokazovaly to rozzářené tváře účastníků. Doufejme, že budeme moci vyběhnout znovu a třeba se potkáme i s vámi. (Fotogalerie)

Mgr. Černocká, Mgr. Leplt

 

25.01.2019

Ředitelka školy vyhlašuje:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020 (více ÚŘEDNÍ DESKA)

24.01.2019

Školka ve škole aneb první návštěva u ježka
Ve čtvrtek 24.1. navštívily děti z MŠ Slunečná naši školu. Byly zvědavé na našeho ježka, o kterého pečujeme od počátku ledna. Žáci V. třídy pro ně připravili malé ježčí vyrábění a pohoštění. Živý ježek ale na ně čekal ve své ohrádce. Dětem se tentokrát pěkně ukázal. S dětmi jsme si povídali o ježčím životě i o podmínkách, jakých žije v u nás ve škole. Naučili jsme se krátkou básničku. Děti se odvážily ježka i pohladit. Fotogalerie

22.01.2019

Úterní ježčí koupání 
K první koupeli našeho ježka všichni se zájmem přihlíželi. Někteří našli i odvahu a zkusili si sami ježka pohladit i podržet. Asi ježek nadšený nebyl, protože se nám stále schovával do klubíčka. Třeba příště už lázni přijde na chuť….. Fotogalerie

 

21.01.2019

Obdrželi jsme certifikát za účast v dobrovolnickém projektu 72 hodin. Děkujeme.

 

15.01.2019

Zahájen projekt:

MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.- 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ
Časové vymezení : 15. leden – 15. únor 2019
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

 

Plnění průřezového tématu  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Plnění doplň. vzděl. oboru ETICKÁ VÝCHOVA

  • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení
  • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality
  • Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti
  • Vytvořit mediální sdělení
  • Rozlišovat manipulační působení médií  a identifikovat se s pozitivními prosociálními vzory
  • Analyzovat etické aspekty různých životních situací
  • Aplikovat postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
Vedoucí : Mgr. Lucie Marková

Popis projektu

Projekt MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

Projekt bude realizován prostřednictvím různých činností a soutěže žáků v hodinách VV, Prv, Vl, VU, OV, VO, Inf, ČJ. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými úkoly vedeni k aktivnímu vnímání mediálních sdělení, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, jejich fungování a vlivu ve společnosti a k tvorbě vlastního mediálního sdělení.

Vlastní průběh projektu:

I. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Cíl: Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti

  • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení
  • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality

Každá třída si vybere jedno téma, které zpracuje libovolným způsobem:

Média , Televize, Film, Rozhlas, Hudba, Tisk, Internet , Reklama 

II. ŠKOLNÍ KINO

Stručný popis realizace:

Výběr pohádky nebo filmu s tematikou mezilidských vztahů (v rodině), který by mohl vést děti k identifikaci s pozitivními prosociálními vzory – PROGRAM. Sledování filmu s předchozím motivačním rozhovorem – „FILMOVÝ  ÚVODNÍK“. Následný rozbor,  event. zápis do připravených pracovních listů.

Předpokládaný provoz školního kina od 15. do 25. 1.

LETOS FILMY NA TÉMA „FILMOVÝ HRDINA A JEHO RODINA“

„FILMOVÝ HRDINA  – MŮJ VZOR“

III. HRAJEME SI S MÉDII A SOUTĚŽÍME

Vědomostní soutěže prostřednictvím médií

Konkrétní formy, témata a organizace soutěží budou upřesněny podle domluvy s vyučujícími a zájmu žáků

Předpokládaný průběh soutěží od 28.1. do 15.2.

IV. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ

Výstup (hodnocení) projektu povinný

Cíl:Vytvořit mediální sdělení

Za každou třídu bude odevzdáno alespoň jedno mediální sdělení v elektronické podobě, které seznámí s měsíční prací na projektu (zpracování mediálního tématu, rozbor filmu, libovolná související témata)

Formy: tisková zpráva do Školního zpravodaje, prezentace, fotoreportáž ( fotografie s komentářem), elektronická prezentace (PowerPoint), video…

Termín odevzdání: do 15..02.; hodnocení –  společná prezentace v následujícím týdnu – termín bude upřesněn

 

11.01.2019

Ježčí projekt Bodlinka

Projekt Bodlinka, který organizuje Správa Krkonošského národního parku pro záchranu ježků, vstupuje v letošním roce  již do 13. ročníku. I přes velký počet zájemců o přezimování ježka jsme my dostali možnost zapojit se do tohoto ježčího projektu, kdy se děti ve škole přes zimu starají o malého ježka. Ve středu 9. ledna nás navštívil ing. Daniel Bílek, odborný pracovník ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku. Připravil pro nás poutavou besedu o životě ježka, kterou doplnil bohatou fotodokumentací s názornými ukázkami péče o ježka. Předal nám ježčí deník, kam budeme zapisovat naše pozorování, postřehy a vše, co se našeho ježka týká. Dostali jsme cenné rady, jak se o něj postarat. To jsme již byli všichni napnutí na náš pichlavý poklad schovaný v přepravce! K našemu prvnímu seznámení došlo ještě v učebně, kdy se nám podařilo zjistit, že máme ježčího kluka. Úspěšně se nám ho podařilo ubytovat v předem připravené ohrádce s domkem z papírové krabice To, že se má k světu, jsme poznali podle téměř vyčištěné misky s krmením a zabydleného domečku. Teď nás až do dubna, kdy budeme ježka vypouštět do přírody, čeká učení se novému, získávání zkušeností, spousta práce, legrace, ale i dobrý pocit z toho, že pomáháme přírodě. (fotogalerie)

Mgr.Dana Poličanská
Mgr. Marie Šimková

10.01.2019

Canisterapie

Dnes nás navštívili Cecilka s Artíkem a jejich majitelka Ing. Eva Jarošová. Děti se na psí kamarády moc těšily. A bylo to vidět!
Pejskové nám ukázali, co všechno umí, a my to zase ukázali jim. Škoda, že všichni neumíme tak dobře poslouchat, jako Artík a Cecilka. 😃
Setkání se nám moc líbilo a už se těšíme na další. (Fotogalerie)
Mgr. Marie Šimková,
Mgr. Danuše Poličanská

 

08.01.2019
Beseda s elektrikářem
V rámci vyučovacího předmětu Drobná údržba navštívil naší školu pan elektrikář. Povídal nám o elektrickém proudu, o bezpečnosti a manipulaci s elektrickými spotřebiči. Žáci mohli nahlédnout do elektrikářského kufříku a vyzkoušet si práci s jednotlivým nářadím. Beseda se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací.
Děkujeme I.C

04.01.2019

TŘI KRÁLOVÉ – K+M+B+ 2019

V letošním roce připadá svátek Tří králů na neděli. Proto jsme si ho připomněli už dnes. Ve třídách PrŠ I.C, I. a VI.A jsme si o příchodu králů do Betléma povídali, zazpívali a nakonec jsme si je i nakreslili. Také jsme si vysvětlili význam Tříkrálové sbírky.

Mgr.Lucie Marková, učitelka

04.01.2019
Dne 10.1.2019 proběhne na naší škole canisterapie. Všichni se už na učení s pejsky těšíme.
Mgr.Marie Šimková

 

04.01.2019
Novoroční svačinka
V rámci přípravy na závěrečné zkoušky a zdravého životního stylu jsme si připravili chutnou svačinku.
Není to nic složitého a výborně chutná 😋
Dobrou chuť v roce 2019 přeje I.C !!!