31.10.2019

SPORTU ZDAR

Poslední říjnový den se nesl v duchu sportu. Žáci ZŠ a PRŠ se zúčastnili sportovního setkání speciálních škol v Jaroměři, kde reprezentovali školu v dovednostních sportovních disciplínách jako je ringo, holomajzna a fotbal se speciálním míčem. V moderní sportovní hale jsme potkali spoustu kamarádů z minulých ročníků. Jako tým jsme obsadili krásné 4. místo, přivezli poháry a spoustu krásných cen . Mezi jednotlivci si vybojovali diplom za nejlepšího hráče holomajzny Franko Polhoš a Martin Holas jako nejlepší hráč ve speciálním fotbalu.

Mgr. Lucie Macková

29. – 30.10.2019

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

(volno)

28.10.2019

STÁTNÍ SVÁTEK – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR

25.10.

Muzeum – první setkání

V. a Vll. třída

23.10.2019

6. plavání v Hořicích

Výuka cizích jazyků trochu jinak

Letošní školní rok jsme se zapojili mezi členy postcrossing.com. Pomocí skutečné pošty máme možnost poznat celý svět. Můžeme si zlepšit naše znalosti cizích jazyků , poznat nové bezva lidi a hlavně naučit se něco více o různých zemích. Během prvních 2 měsíců školy už jsme obdrželi 4 pohledy, záložky do knížek, známky z Finska a opravdový americký dolar.

Petra Faktorová

22.10.2019

LOUSKÁČEK

Žáci I.tř. ZŠ absolvovali další lekci společenského chování – navštívili divadelní představení „Louskáček a bonbónová víla“ v Hankově domě.

Mgr. Jiřina Sommerová

POSTCROSSING

Letošní školní rok jsme se zapojili mezi členy postcrossing.com. Pomocí skutečné pošty máme možnost poznat celý svět. Můžeme si zlepšit naše znalosti cizích jazyků , poznat nové bezva lidi a hlavně naučit se něco více o různých zemích. Během prvních 2 měsíců školy už jsme obdrželi 4 pohledy, záložky do knížek, známky z Finska a opravdový americký dolar.

Petra Faktorová

21.10.2019

Naučná stezka

Pondělní krásné počasí nás vylákalo do přírody. Prošli jsme nově otevřenou naučnou stezku, která vede lesem nad nemocnicí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, plnili jsme úkoly, zkusili svoji šikovnost při skládání. Vycházka se vyvedla nejen kvůli sluníčku, ale hlavně díky lidem, kteří naučnou stezku připravili a zrealizovali. Děkujeme.
Mgr. Danuše Poličanská

18.10.2019

V knihovně

Žáci VII. třídy navštívili Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové. Seznámili se s několika nejznámějšími ilustrátory dětských knih a jejich kresbami. Také si prohlédli prostory knihovny a přečetli úryvky z knih a časopisů.

Mgr. Jitka Samková

17.10.2019

Práce žáků PrŠI.B

Předmět Drobná údržba na Praktické škole dvouleté nabízí žákům práci s nejrůznějšími materiály. Tentokrát jsme tvořili z pravé kůže. Kožená klíčenka, či brož je velmi odolná, módní a poslouží jako krásný dárek.

STROM – V.třída

Žáci V.tř. ZŠ pracovali na projektu prostřednictvím VV v parku. Výsledkem byla zajímavá frotáž „Strom“.

Mgr. Lenka Podrazilová

16.10.2019

5. plavání v Hořicích

11.10.2019

Celostátní dobrovolnická akce

„72 hodin“

v naší škole

v pátek 11. října 2019

 

Zaměříme se na stanoviště tříděného odpadu ve městě.

Uklidíme okolí stanovišť. Kontejnery na tříděný odpad  vybavíme informačními letáky s jednoduchým popisem a návodem, jak odpad třídit.

Žáci ZŠ a PRŠ Dvůr Králové nad Labem pomáhají v ulicích našeho města

Pojmy ekologie a environmentální výchova zná už téměř každý. Jak je ale vnést do školy a zároveň pomáhat? Čtěte dál a dozvíte se, co všechno žáci Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem dělají pro přírodu.

Na jaře letošního roku jsme se jako škola zapojili do projektu Odboru ŽP Města Dvůr Králové n. Labem, který se zaměřil na efektivnější třídění odpadu.  Krásné barevné tašky na tříděný odpad, o které jsme požádali, jsme umístili do všech tříd. Od té doby je třídění ještě lepší a zábavnější! Ne, že bychom do té doby netřídili ve třídách odpad, ale s taškami to jde mnohem lépe. V učebnách vypadá místo pro třídění odpadu rozhodně příjemněji, než s nevzhlednými krabicemi. Žáci snadněji poznají, jaký odpad kam patří.

Další novinkou na naší škole jsou dva sběroví kamarádi – Víčkožrout a Hliníkožrout. Veselé nádoby ve tvaru příšerek, do kterých odnášíme příslušný odpad. To děti baví! A dovolím si říci, že nejen děti.

A jak je to s pomáháním ve městě? V rámci celostátní dobrovolnické akce „72 hodin“ se tradičně snažíme upravit, uklidit část města či okolního lesa. Letos jsme se vydali v menších skupinkách do nejrůznějších míst Dvora Králové n. Labem. Podle mapky jsme vyhledávali sběrová místa tříděného odpadu – stanoviště kontejnerů. U každého z nich jsme zkontrolovali samolepky. Ty špatné a poškozené jsme odstranili a nahradili je novými, které určitě několik let vydrží. Mnoho stanovišť nám ještě chybí. Co ale zcela jistě nechybí, je chuť žáků i dospělých v práci pokračovat.

Až půjdete vynést do barevných kontejnerů odpad, podívejte se, jestli jsme už u vás samolepky obnovili. Jestli ještě ne, vydržte, určitě se dočkáte!

Mgr. Danuše Poličanská

11.10.2019

Vše o stromech v PrŠ I.A

Dnes jsme se vypravili na nově otevřenou naučnou stezku ÚDOLÍM HARTSKÉHO POTOKA.  Zajímavou formou jsme si přímo v přírodě rozšířili poznatky ze školního vyučování nejen o stromech, ale o celém ekosystému les. Současně jsme se zapojili do akce „72 hodin“ úklidem odpadků v lese.

Abychom na nic nezapomněli, raději jsme si vše vyfotili.

Žáci PrŠ I.A

Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ se zúčastnili PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL dne 11.10.

Mgr. Jiřina Sommerová, výchovný poradce

09.10.2019

4. plavání v Hořicích

08.10.2019

PYŠNÁ PRINCEZNA

Žáci I.tř. ZŠ navštívili divadelní představení „Pyšná princezna“ v Hankově domě.

07.10.2019

Hodnocení školního projektu  Škola a já

Do školního projektu se zapojili všechny třídy naší školy. Pod vedením vyučujících zpracovávali žáci jednotlivá podtémata školního projektu. Zde uvádíme příklady některých z nich:

Žáci VII. třídy zpracovali v projektu „Škola a já“ téma „Můj spolužák“. Při třídnických hodinách hráli různé hry na upevnění třídního kolektivu a poznávání svých spolužáků.  Vyfotili se navzájem, fotografie rozstřihli na dvě poloviny a pokusili se dokreslit druhou část obličeje spolužáka. Všichni se snažili, některé práce byly velmi zdařilé. Pátá třída zahájila projekt měsíce září brainstormingem. Žáci praktické školy zpracovávali podtéma „Z prázdnin do lavic“ nejčastěji výtvarnou formou, našli se však i tací, kteří dali přednost formě literární v podobě básně. Žáci III. C se s chutí vrhli do práce. Připomněli si pravidla chování ve třídě, pustili se do čtení, počítání, poznávání, vyrábění. Třídu si vyzdobili školou se školními pomůckami, kterou společně vyrobili z papíru.

Mgr. Lucie Macková

02.10.2019

Matematický Boyard

Žáci druhého stupně se účastnili matematické únikové hry. Jejich úkolem bylo vyřešit devět logických úloh. Za každou z nich dostali číselný kód pomocí něhož otevřeli tajnou skříňku. Po rozluštění závěrečné hádanky byli všichni propuštěni. Užili si to jak žáci,tak učitelé. Běžte to také vyzkoušet 🙂

3. plavání v Hořicích

01.10.2019

Zahájen školní projekt STROM

Název : STROM                                            

(DEN  STROMŮ – 20.10.)

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.-10. roč. ZŠ speciální
Časové vymezení : říjen 2019
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

Plnění průřezového tématu  Environmentální výchova

Seznámení žáků s významem stromů pro život

Vedoucí : Mgr. Danuše Poličanská, Mgr. Marie Šimková

Popis projektu

Projekt je motivován ke Dni stromů  20.října.-  žákům bude vysvětlen význam tohoto dne. Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty: P, Př, Prv, OV, VO, VV, PV, Inf, Věc.uč., HV, RV, SV, HPv

Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni

s významem stromů pro člověka, druhovým složením dřevin v lese a v ovocné zahradě, jejich poznáváním, ochranou a péčí o dřeviny.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce nových poznatků o dřevinách v lese a

v zahradě.