22.11.2019

Příprava na advent – VÁNOČNÍ STROMKY NA NÁMĚSTÍ T.G.M.

Andělé, andělská křídla… To jsou vánoční ozdoby, které letos vyrobili žáci IV.třídy, na ozdobení vánočního stromečku na náměstí T. G. Masaryka.

21.11.2019

Městský úřad – exkurze
Plníme úkoly projektu Naše město

19.11.2019

Zúčastnili se i žáci naší školy.

14.11.2019

TU plakát A2

(kompletní program TVD)

Dnešní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ konaný v rámci TÝDNE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  se opravdu vydařil. Návštěvníci se seznámili se současností i historií naší školy, prohlédli si prostory hlavní budovy, nahlédli přímo do vyučování a občerstvili se ve školní kuchyňce. Odpoledne jsme si všichni společně užili výtvarné dílny.

Tak zase příští rok. To naše škola oslaví 85. výročí založení.

13.11.2019

Kostel
Plníme úkoly projektu Naše město

Žáci PrŠ, ZŠ i ZŠS se dnes vydali na prohlídku kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Dozvěděli se zajímavosti o jeho historii i současnosti. Prohlédli si krásné varhany, věžní kobku, v níž byl nalezen Rukopis královédvorský, po strmých schodech vystoupali kolem zvonů a hodin na věžní ochoz. Škoda jen, že v nevlídném, deštivém počasí nebylo vidět dál do kraje. Ale pouhý pohled na město samotné z výšky, z různých stran, byl velmi zajímavý.

Mgr. Lucie Marková

13.11.2019

8. plavání v Hořicích

12.11.2019

Knihovna 
Listopadové pranostiky V. a Vll. třída
Plníme úkoly projektu Naše město

07.11.2019

SŠIS – textilní výstava
Plníme úkoly projektu Naše město

V. a VII. třída

07.11.2019

PROSTOR PRO – preventivní program

VI. tř.

06.11.2019

7. plavání v Hořicích

05.11.2019

HODNOCENÍ PROJEKTU „STROM“

Do školního projektu Strom se zapojili žáci všech tříd školy. Danému tématu se věnovali pod vedením svých vyučujících. Námět zpracovali podle svých zájmů, možností a schopností.

Společná jim byla radost z poznávání nového a chuť vykonat něco užitečného nejen pro sebe, kamarády, ale i pro přírodu. Výtvarné práce na téma Strom jsme vystavili v prostorách školy. Podívejte se na ně!

Žáci V. třídy ZŠ pracovali na projektu prostřednictvím VV v parku. Výsledkem byla zajímavá frotáž „Strom“.

Žáci VI. Třídy vymýšleli příběhy o stromu – literatura (Až opadá listí z dubu, Přání stromů). Malovali strom, vyrobili si třídní stromy a záložky na stromové téma. Při procházkách podzimní přírodou se učili stromy poznávat. Znalosti si ověřili při poznávací soutěži. Nezapomněli ani na sběr podzimních plodů.

Žáci VII. třídy vyrobili strom s vystříhanými barevnými listy kreslený tuší (viz obr.). V hodině přírodopisu poznávali nejznámější listnaté a jehličnaté stromy naší přírody. Z listí a plodů různých stromů  vytvořili podzimní okna – ozdoba dveří. Při výtvarné výchově a pracovním vyučování namalovali stromy s barevným podzimním listím.

Vše o stromech zjišťovali žáci PrŠ I.A. Vypravili se na nově otevřenou naučnou stezku Údolím hartského potoka. Zajímavou formou si přímo v přírodě rozšířili poznatky ze školního vyučování nejen o stromech, ale o celém ekosystému les. Současně se zapojili do akce „72 hodin“ úklidem odpadků v lese.

Žáci 1.B zpracovali téma strom ve výtvarné výchově koláží stromu, v podobě informační koruny, do které vepsali všechny zajímavosti o jednotlivých stromech. V rámci drobné údržby pracovali se dřevem a přírodninami.

Strom provázel v měsíci říjnu žáky ZŠ speciální doslova na každém kroku. Při vycházkách do parku a do lesa se seznamovali se stromy, jejich listy a plody. Ze sebraných přírodnin si vytvořili vlastní stromy. Nezapomněli ani na zvířata, kterým nasbírali krmivo na zimu.

01.11.2019

DÝNĚ V ZOO

Letošní dýně v zoo se vyvedly. I když bylo chladněji, sluníčko nám zvedlo náladu. Všichni si dýňování moc užili.

PODZIMNÍ CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Podzimní cvičení v přírodě proběhlo v pátek 1. 11. 2019 v lesích u dvorské nemocnice a v okolí městského hřbitova, jehož magická atmosféra byla posílena stovkami hořících svíček.

Žáci I. a VIII. třídy ZŠ  a tříd Prš se do těchto míst vydali ještě za chladného rána. Nadšené skupiny žáků absolvovaly rovněž naučnou stezku Údolím Hartského potoka.

Mgr. Jiří Leplt

 

 PROJEKT NA MĚSÍC LISTOPAD                                      

Název: NAŠE MĚSTO
Cílová skupina : Žáci 1.- 9. roč. ZŠ, ZŠS, PrŠ
Časové vymezení : listopad 2019
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana

Poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žijeme

Růst základní úrovně občanské gramotnosti žáků

plnění průřezového tématu

Vedoucí : Mgr. Lenka Podrazilová, Mgr. Jitka Samková

 Popis projektu

Cílem projektu je snaha o lepší poznání města, ve kterém žáci bydlí a chodí do školy.  Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů. Projekt se bude prolínat vyučovacími předměty:

Čj, Z, OV,VO,VV, PV, HDV, RV, SPV,PRV, Př,Vl, Inf…

            Hlavním záměrem projektu je, aby si žáci osvojili co nejvíce informací o městě, ve kterém žijí a dokázali je prezentovat v závěru projektu. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s prostředím nejbližšího okolí školy.

Vlastní průběh projektu:

Úkol pro všechny třídy:    Vlastní znak města

ZŠS:

Nabídka činností:

 • Vycházka se zaměřením na nejbližší okolí školy, významné stavby města.
 • Návštěva infocentra, kde si žáci vyzvednou letáky a reklamní předměty.
 • Poznávání viděných staveb na obrázcích.
 • Návštěva místního muzea – historie města a textilního průmyslu.
 • Exkurze na MěÚ, obřadní síň radnice, do kostela

ZŠ:

Nabídka činností:

 • Návštěva knihovny: Čtení pověstí o Dvoře Králové nad Labem
 • + četba dalších regionálních pověstí, vyhledávání informací o městě v regionálním tisku (ČJ)
 • Exkurze na MěÚ, obřadní síň radnice, do kostela (VO, PV)
 • Návštěva místního muzea – historie města a textilního průmyslu  (D, PV)
 • Vycházka se zaměřením na významné stavby města, významné osobnosti města – pamětní desky
 • (Prv, Př, Vl), s využitím orientace dle plánu města (VO, Z)
 • Prezentace na PC – vyhledávání informací na internetu o našem městě (Inf.,VO )

Akční úkoly:

 • Zpracujte prezentaci na vybrané téma:
 • Historická x dnešní podoba Dvora Králové n.L.
 • Dvůr Králové n. L. jako cíl turistů
 • Nakresli nebo vyrob letáky o Dvoře Králové n. L.  (VV,VO,PV)

PrŠ:

Nabídka činností:

 • Exkurze na MěÚ, obřadní síň radnice, do kostela  (OV, RV)
 • Procházka po městě zaměřená na významné stavby města, pamětní desky(povídání o významných osobnostech města)  –    orientace dle plánu města – (OV)
 • Četba regionálních pověstí, vyhledávání informací o městě v regionálním tisku (ČJ)                                                                         Prezentace na PC – vyhledávání informací na internetu o našem městě (Inf.,VO )
 • Život a dílo R. A. Dvorského (životopis, poslech hud. ukázek.)  – (HDV)

Akční úkol: Zpracujte prezentaci na vybrané téma:

 • Historické porovnání staveb a míst (MěÚ a jeho historie, proměny náměstí T. G. M. apod.)
 • Průmysl ve Dvoře Králové n.L (nejvýznamnější producenti)
 • Život a dílo R. A. Dvorského (životopis, poslech hud. ukázek.)