27.02.2020

Textilní muzeum

Tvořivé dílny V.aVII. třída.


25.02.2020

MASOPUST

Dnes, 25. února, nám ve škole vyvrcholil projekt Masopust. Mohli jsme se tak přesvědčit, že škola není jen učení, ale i zábava. I když jsme kvůli nepřízni počasí nemohli uskutečnit venkovní masopustní průvod a veškeré aktivity jsme směřovali do tělocvičny školy, na atraktivitě dnešního programu to neubralo. Mezi vybranými aktivitami byla například jízda na skateboardu, tanec ve dvojcích s nafukovacím balonkem, petanque, hádání věcí po hmatu, podlézání překážek a několik aktivit zaměřených na házení míčků na cíl. Neboť se všichni účastnili připravených aktivit v maskách, naskytl se nám pohled například na princezny, kouzelníky a čarodejnice na skateboardu nebo psa a medvěda zkoušející trefit míčkem terč. Při hraní petanque byli žáci v týmech podle tříd, což se jim líbílo a probudilo to v nich trochu soutěživosti. O soutěžení však tentokrát nešlo, nikdo nezískal hodnotné ceny nebo postup do dalšího kola. Hlavním cílem dnešního dne bylo upevnění našich kamarádských vztahů během těchto zábavných aktivit.


21.02.2020

MASOPUSTNÍ PEČENÍ

K masopustu patří dobré jídlo. A jedním z tradičních masopustních jídel jsou koblihy. Proto si je třída III.D zkusila upéct. Den před pečením jsme si zašli koupit potřebné suroviny a v pátek jsme se dali do pečení. Vypracování těsta i pečení nám šlo skvěle od ruky a výsledkem byly lahodné masopustní koblihy.


20.02.2020

Mezinárodní den na školách
Dne 20.2. proběhl na naší škole v rámci Mezinárodního dne na školách projekt Den jazyků a mateřského jazyka. Pro žáky byly připravené různé aktivity v podobě různých kvízů, přiřazování, hádanek či doplňovaček. Čekal na nás i stánek s evropskými specialitami. Víte odkud pocházejí gumoví medvídci, kde snídají cornflakes či odkud pochází známý sýr korbáčik? Umíte poznat vlajky sousedících států, známé osobnosti, národní jídla či národní stromy? Víte co to byla čistonosoplena, zvučka či kdo to byl jezlín, knihovtipník či podnosnice? To vše jsme se dozvěděli během dnešního dopoledne.
#hrdaskola #mezinarodniden


Exkurze PrŠ

Žáci Praktické školy dvouleté v drobné údržbě zavítali do prodejny elektro a koupelnové sanity. Prohlédli jsme si detailně vybavení koupelny a zjistili, kolik peněz musíme našetřit na novou koupelnu nebo například na  televizi, telefon nebo aktuální DVBT 2  přijímač.


19.02.2020

Our English breakfast

Dnes jsme si ověřili angličtinu v praxi v podobě pravé anglické snídaně. Po dnešní hodině si umíme objednat jídlo a rozšířili jsme si slovní zásobu o názvy pokrmů.


17.02.2020

Valentýn
Valentýnské tvoření si kluci užili. Určitě svými výrobky udělali radost svým nejbližším.


MASOPUST

Zahájení projektu

Název :

 Tradice – část MASOPUST

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.- 10. ZŠS, PRŠ
Časové vymezení : 17.2- 25.2. 2020
Cíl(e) 

Hlavní cíl:

Dílčí cíle:

Plnění průřezového tématu  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA – vést k vnímavému a citlivému přístupu k přírodnímu a kulturnímu dědictví

Plnění doplň. vzděl. oboru ETICKÁ VÝCHOVA
– využívat prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

  • Seznámit s pojmem „masopust“- význam slova, charakteristika, původ, průběh.
  • Seznámit s tradicemi masopustu- masky, pokrmy, zvyky, pranostiky, říkadla, popěvky.·
  • Seznámit se současnými i zapomenutými řemesly, s nářadím a nástroji, které k nim patří.
  • Vyrobit masopustní masky.
  • Připravit masopustní pečivo.
  • Oživit české tradice.
Vztah k učivu: Masopust- charakteristika, zvyky, tradiční masky, tradiční jídla.

Masopustní průvod. Povolání a řemesla. Roční doby.

Vedoucí : Petra Faktorová, Michaela Moravcová , Irena Pfaifrová,  Jana Šandová

 

Popis projektu

Projekt TRADICE  nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se lidských aktivit a problémů životního prostředí. Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.

Projekt bude realizován prostřednictvím různých činností, prolínat vyučovacími předměty:

Jazyk a jazyková komunikace
• Masopustní říkadla
• Pranostiky
• Obohacení slovní zásoby

Člověk a jeho svět
• Historie a současnost
• Masky zvířat , řemesla

Výtvarná výchova a pracovní činnosti
• Masky
• Pečení „ Božích milostí“

Matematika:
• 40 dnů půstu,
• Zaměřené slovní úlohy


10.02. – 14.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY


07.02.2020

PODMOŘSKÝ SVĚT – projektový den

Pátek před jarními prázdninami se nesl ve znamení  „podmořského světa“.  Část žáků školy zhlédla zajímavou 3D projekci. Pro ostatní byla připravena přednáška o potápění a zajímavé filmy. Někteří využili IT techniku k hraní her s danou tematikou. Všichni pak výtvarně ztvárnili své prožitky a povídali si o nich.

Žáci z III.C navštívili zoo. Zaujal je podmořský svět.Prohlédli si také nový pavilon pro žirafy.


06.02.2020

Exkurze BARVY-LAKY

V rámci drobné údržby vyrazila třída I. B praktické školy dvouleté do prodejny barev a laků v našem městě. Žáci si prohlédli jak vypadá veškeré malířské náčiní a pomůcky. Prohlédli jsme si rozmanité pokojové barvy a vyzkoušeli si manipulaci s malířskou štětkou a válečkem. Děkujeme obsluze prodejny za milé přijetí.

Mgr. Lucie Macková


03.02.2020

Zahájeno 2. pololetí školního roku 2019/2020

Bodlinka 2020

Předání ježka a beseda s Ing. Bílkem

Bodlinka opět ve škole
3. 2. 2020 – začínáme znovu pečovat o ježka. Podařilo se nám navázat na loňský projekt Bodlinka ve škole. Tentokrát nám pan Ing. Daniel Bílek přivezl ježčí samičku. Po úvodní besedě o životě ježků a zásadách správné péče o ně se děti mohly seznámit s novým obyvatelem školy. Ježka umístily do připravené ohrádky s krmením a domkem z papírové krabice. Nejen děti se budou o ježka starat. V dubnu, až budou vhodné podmínky, ho vypustíme do volné přírody.


01.02.2020

Pokračuje projekt „MÉDIA“