03.09.2020

Žáci všech tříd naší školy se zúčastnili jedinečné akce HZS Pardubického kraje a HZS Královéhradeckého kraje -regionální soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, která se uskutečnila ve čtvrtek 3. září 2020  na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Nejrůznější scénáře dopravních nehod s převrácenými auty, nárazy do stromů, na svodidla a uvnitř zranění lidé, kteří potřebují rychlou pomoc hasičů, takové úkoly byly připraveny pro devět družstev profesionálních hasičů.
Mohli jsme na vlastní oči vidět, jak hasiči používají hydraulické vyprošťovací zařízení a další technické prostředky potřebné pro záchranu a vyproštění osob. Důležitá byla souhra týmu, komunikace, přesnost a správné rozhodnutí, jakou cestou se bude zraněná osoba vyprošťovat.
Na připravených stanovištích mohli plnit různé úkoly sami žáci. Ti nejodvážnější vyzkoušeli simulaci otáčení automobilu ve vzduchu při dopravní nehodě.
Využili jsme tuto akci k uskutečnění jednoho z „dnů prevence“ – DEN VÝCHOVY K OCHRANĚ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. V jednotlivých třídách se žáci seznámili s různými nebezpečnými situacemi (požáry, povodně, živelné pohromy, dopravní nehody …) a způsoby jejich řešení. Starší žáci pak své vědomosti ověřili ve vědomostním testu.
Mgr. Lucie Marková/ foto Mgr. Dana Nosková


02.09.2020

ŠKOLA A JÁ

V průběhu měsíce září budou žáci školy a jejich vyučující plnit úkoly školního projektu ŠKOLA A JÁ

Zdena Voženílková, vedoucí projektu


02.09.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Organizace školního roku