25.10.2022

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Žáci školní družiny si toto období opravdu užívají. Vyrábějí, hrají si, kreslí. Doba strávená ve školní družině jim prospívá k relaxaci, ale také ke zdokonalování se v běžných sociálně pracovních dovednostech.


24.10-2022

Halloween a VI.A

Ve čtvrtek se naše třída vydala do místní knihovny, kde se seznámila s historií svátku Halloween a jeho současností. Po skončení zajímavého povídání jsme dostali oranžové nafukovací balónky, na které si každý dle vlastní fantazie namaloval svojí dýni. Všem se nám dílo vydařilo a moc se nám tam líbilo.

Podzimní dárky pro seniory
Minulý školní rok jsme navázali spolupráci s domem s pečovatelskou službou v Sadové ulici ve Dvoře Králové n. L. Během školního roku jsme pro seniory připravili vždy dárečky pro radost, které jsme vyrobili při pracovním vyučování. I tento školní rok jsme na konci měsíce října navštívili občany domu s pečovatelskou službou a předali jim malou podzimní dekoraci. Ještě jsme vypěstovali léčivou rostlinu rýmovník, která je vhodná zvláště v podzimním a zimním období. Obyvatelé domu si mohou z listů rýmovníku připravit čaj, využít rostlinu na drobná poranění a svou jemnou aromatickou vůní provoní příjemně prostředí pokoje. Jsme rádi, že i malými dárky můžeme potěšit naše spoluobčany.
Třída ZŠS V.B, Mgr. Dana Nosková

 21.10.2022

Žáci ZŠS na nové naučné stezce Na Stráni

Podzimní počasí přálo a naše třída se vydala v rámci enviromentálního vzdělávání poznat přírodu z blízka. Cestou jsme poznávali stromy, keře, sbírali houby a plnili úkoly z informačních tabulí. Krásné stezka Na Stráni se nám moc líbila a určitě se na ni opět vrátíme, neboť jsme zvládli navštívit jen prvních pět zastavení.
ZŠS V. B

Aranžéři z I.SB

Práci aranžéra výloh si vyzkoušeli žáci Praktické školy dvouleté. Podzimně nazdobená výloha je k vidění v prodejně telefonů firmy FLETCHER. Děkujeme za poskytnutí výlohy k nácviku pracovních činností.

20.10.2022

DEN STROMŮ

Jak jsme si připomenuli tento den? Mezinárodní Den stromů jsme zahájili přednáškou s odborníkem z Lesů ČR panem Lokvencem, který nás hravou formou seznámil se zajímavými informacemi. Dozvěděli jsme se, co je potřeba udělat pro zachování lesního prostu, jaké druhy stromů se používají k výrobě věcí a předmětů a dozvěděli se mnoho dalších důležitých poznatků. V rámci tohoto dne byla pro žáky připravena poznávací hra o stromech a keřích. Zde si všichni reálně vyzkoušeli své znalosti z přednášky, kterou absolvovali s panem Lokvencem.

Textilní historie našeho města

Dne 20. října 2022 žáci VI.B navštívili výstavu historie textilní výroby, který je velmi úzce spojena s městem Dvorem Králové nad Labem. Do konce 90. let dominovala textilnímu průmyslu se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem společnost TIBA, a.s., která měla pobočky po celých Čechách. Hlavním předmětem podnikání byla výroba kvalitní látky s mnohačetným využitím: na oblečení, povlečení, závěsy a jiné. Prohlídka probíhala formou výkladu a zhlédnutím vystavěných exponátů – strojů a zařízení, na kterých se předmětný sortiment vyráběl včetně samotných výrobků. Závěrem expozice si žáci společně s učiteli vyzkoušeli tištění různých motivů na látku. Své výtvory si s hrdostí odnesli s sebou domů.

18.10.2022

Edův žákovský parlament
– předávání cen významným osobnostem města – 18.10.2022 – Hankův Dům


VI. A v muzeu

V úterý 18.10. naše třída VI.A navštívila Městské muzeum, kde jsme byli seznámeni s historií opevnění města a Šindelářské věže. Nakonec si třída odnesla odměnu v podobě 3D tisku Šindelářské věže s rozebíratelným interiérem.

17.10.2022

Hudební výchova v I.B

V I.B nás hudební výchova baví, můžeme vyzkoušet některé hudební nástroje, učit se rytmus a zpívat písničky. S radostí jen tak dál! 👏


14.10.2022

ZŠ a PrŠ se zapojila do úklidové akce 72 hodin

Každý školní rok v podzimním období se žáci a učitelé podílí na akci 72 hodin.
Naším cílem bylo vyčistit od odpadků určená místa ve Dvoře Králové n. L. Při vyhledávání znečištěných oblastí spolupracujeme s odborem životního prostředí s paní Ing. Šírkovou. Letos jsme uklízeli místa podél Labe od Denisova náměstí do Verdeku, oblast autobusového nádraží, prostor u Kauflandu, Hrubá luka, ve Strži atd. Co jsme našli? Kromě běžných odpadků jsme narazili na lyže, starý kočárek, skříň, linoleum, lepenku, kabely….
Všichni jsme měli dobrý pocit, že jsme mohli přispět alespoň trochu ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

13.10.2022

Kamarádi

Poprvé v tomto školním roce proběhla návštěva MŠ Slunečná. Děti ze třídy I.A zazpívaly malým kamarádům písničky, přinesly jim dárečky a pozvaly je k nám do školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 10.11. 2022.


HRDÁ ŠKOLA – SUIT-UP DEN

 


11.10.2022

Poznávání života v lese

V rámci projektu STROM se dne 11. října 2022 žáci VI.B zúčastnili výletu po naučné lesní stezce nad nemocnicí ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem bylo poznávání lesních dřevin, plodů, různých druhů živočichů a v neposlední řadě i samotný pobyt na čerstvém vzduchu. K tomuto účelu jako studijní materiál byly využity interaktivní úkoly, rozmístěné po celé naučné stezce. Žáky pobavil přímý souboj s třídním učitelem ve hře lesní pexeso, jehož cílem bylo uhodnout co nejvíce shodných dvojic. Kromě získaných poznatků a prožitků si s sebou do školy odnesli rozmanitý přírodní materiál, který bude využit při výrobě různých předmětů v rámci pracovního vyučování.

10.10.2022

Jaroměřská hokejka

Děkujeme Josefu Procházkovi, Martinu Kaiserovi, Dominiku Šátkovi a Maximu Šátkovi za vzornou reprezentaci naší školy na florbalovém turnaji speciálních škol v Jaroměři.
Gratulujeme ke krásnému umístění.
Sportu a pohybu zdar!

Projekt STROM v PRŠ I.SB

Sběr, třídění, sušení, loupání a následné zpracování ořechů nejen na cukroví. Projekt STROM v rámci přípravy pokrmů.


7.10.2022

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

V pátek 7. října se žáci 9. ročníků naší ZŠ zúčastnili Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově. Seznámili se s nabídkou učebních a studijních oborů v našem regionu. Prakticky si vyzkoušeli manuální činnosti z nabídky firem.