Březen 2019

Školní zpravodaj č. 7

 

28.03.2019

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
26. ročníku turnaje speciálních škol ve vybíjené se naše Základní škola a Praktická škola zúčastnila ve středu 27. 3. 2019. Turnaj pořádala jako každoročně Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov. V turnaji se utkalo 7 chlapeckých družstev. Naši žáci z 5., 8., a 9. ročníku srdnatě bojovali a nakonec po urputných bojích vyválčili 4.místo.

 

6. PLAVÁNÍ V HOŘICÍCH

 

22.03.2019

SVĚTOVÝ DEN VODY 
V tento den se žáci naší školy vydali na exkurzi do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.

 

21.03.2019

5. PLAVÁNÍ V HOŘICÍCH

 

Ponožkový den v ZŠS 2

Na den 21. března připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum jsme si nevybrali pro náš ponožkový den náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také tento syndrom označuje jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme totiž tyto chromozomy dva, ale lidé s Downovým syndromem mají tři. Tedy 3 chromozomy 21 – datum 21/3.
Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomů, a pokud jsou pruhované, pak i jejich strukturu. No posuďte sami z našich obrázků, zda to tak není. A proč máme na každé noze ponožku jinou? Protože letos je Světový den Downova syndromu věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní.

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

14.03.2019

4. PLAVÁNÍ V HOŘICÍCH

 

08.03.2019

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Udělejte dnes radost nějaké své blízké : mamince, babičce, tetě, sestře, kamarádce …..

Chlapci z PrŠ I.A a žáci VI.tř. vyrobily pro své milované krásné papírové květiny. Některé dokonce voněly 🙂

 

07.03.2019

3. PLAVÁNÍ V HOŘICÍCH

 

05.03.2019

Masopust ve Starém pivovaru
Školní masopustní den jsme zakončili průvodem masek centrem města. Trasa nás vedla směrem do středověké krčmy Starý pivovar. Zde pro nás bylo připravené občerstvení v podobě středověké ovocné limonády pro každého účastníka masopustu zdarma. Za odměnu jsme pivovar vyzdobili krásnými výrobky. Chválíme naše žáky za vzorné dodržování společenské etikety v restauraci a děkujeme panu majiteli za možnost uskutečnění akce a pohoštění. (Fotogalerie)

Kolektiv ZŠ a PRŠ

01.03.2019

Ekologie v praxi

Letos jsme se v hodinách ekologie zaměřili na ptactvo, které u nás přezimuje a my ho můžeme vidět na krmítku.  Jako první jsme zjišťovali, co jsou stěhovaví ptáci a jaké druhy v našich podmínkách přezimují či dokonce přilétají jen na zimu. Také jsme pozorovali naše krmítko ve třídě. Vytvořili jsme si i přehled ptactva, které vůbec můžeme u nás v zimě spatřit. Následovalo téma přikrmování zvěře v zimě a toho jsme využili tak, že jsme při hodinách českého jazyka zjistili postup, jak vyrobit domácí lojové koule a co na ně vůbec potřebujeme. Sehnali jsme potřebný materiál a pustili se do práce. Povedlo se a v následující hodině ekologie jsme naše výrobky donesli do Schulzových sadů, kde jsme je rozmístili. A co zbývá nakonec? Ještě se do parku vypravíme – sesbírat obaly od našich domácích lojových koulí.

Mgr. Veronika Kalužná, učitelka

 

01.03.2019

Masopustní radovánky

Příprava pokrmů nás baví 🙂

Těšíme se na rej masek, který se uskuteční v úterý 5. 3. 2019 ve Starém pivovaru. Masky máme nachystané a umíme připravit i chutné masopustní pohoštění.

Dobrou chuť přeje I. C

Únor 2019

Školní zpravodaj č. 6

28.02.2019

2. PLAVÁNÍ

 

TV  v PRŠ I.C

V hodinách tělesné výchovy jsme se vydali na zajímavou exkurzi, která zaujala především všechny chlapce.

Vydali jsme se na zimní stadion, kde nám bylo umožněno, prohlédnout si zázemí místního hokejového týmu a všeho, co s tímto sportem souvisí. Seznámili jsme se s pravidly fair play, nahlédli do moderních šaten, trenérského zázemí a sušárny bruslí. Chlapci si mohli vyzkoušet hokejovou výstroj a všichni žáci ze zapojili do připravených pohybových aktivit. Největším zážitkem však byla prohlídka a focení se supermoderní rolbou. Děkujeme za umožnění exkurze a přejeme spoustu sportovních úspěchů v následující sezoně.

Sportu a pohybu zdar!!!    🙂  🙂

Mgr. Lucie Macková, učitelka

 

22.02.2019

Co dělají ježci v zimě?

Zveme děti z 1. stupně ZŠ na přednášku!

Od začátku ledna se staráme v naší Základní škole a Praktické škole v Přemyslově ulici ve Dvoře Králové nad Labem o ježčího kluka. Jak to probíhá? Co takový ježek v zimě potřebuje? Jak se k nám do školy vůbec dostal? A co s bodlinatým kamarádem budeme dělat dál? To vám vše povíme i ukážeme!

Co dělají ježci v zimě? Ježci trhají noviny a chodí se koupat, ale dělají toho i mnohem více 🙂 Přijďte se na další věci zeptat a podívat – a to přímo do Základní školy a Praktické školy v Přemyslově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Zveme tímto třídy 1. stupně základních škol na návštěvu a besedu o ježkovi – samozřejmě i s ježkem. Více informací v letáku.

Mgr. Veronika Černocká, učitelka

 

21.02.2019

1. PLAVÁNÍ

21. února započal plavecký výcvik 3. a 5. třídy v bazénu Sportovního zařízení města Hořice. Kurzu se účastní 11 žáků, kteří jsou rozděleni dle plaveckých dovedností do skupin. První lekce proběhla bezproblémově a všichni žáci si pobyt ve vodě náležitě užili.

Mgr. Jiří Leplt, učitel TV

 

04.02.2019 – 08.02.2019 – JARNÍ PRÁZDNINY

 

01.02.2019 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V tomto měsíci pokračuje školní projekt MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Leden 2019

Školní zpravodaj č. 5

 

Běžkařský výcvik 29. 1. – 31. 1. 2019

Za okny přituhlo a sníh konečně přes poledne neroztával. Žáci druhého stupně pod vedením učitelů absolvovali třídenní výcvik na běžkách. Cílovými destinacemi se staly Pláně, Hrubá luka a Verdek. Začátečníci i pokročilí lyžaři zvládli techniku bruslení, klasický běh a zdolávání kopců. V první řadě šlo o zábavu. Tento cíl byl beze zbytku splněn.  Dokazovaly to rozzářené tváře účastníků. Doufejme, že budeme moci vyběhnout znovu a třeba se potkáme i s vámi. (Fotogalerie)

Mgr. Černocká, Mgr. Leplt

 

25.01.2019

Ředitelka školy vyhlašuje:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020 (více ÚŘEDNÍ DESKA)

24.01.2019

Školka ve škole aneb první návštěva u ježka
Ve čtvrtek 24.1. navštívily děti z MŠ Slunečná naši školu. Byly zvědavé na našeho ježka, o kterého pečujeme od počátku ledna. Žáci V. třídy pro ně připravili malé ježčí vyrábění a pohoštění. Živý ježek ale na ně čekal ve své ohrádce. Dětem se tentokrát pěkně ukázal. S dětmi jsme si povídali o ježčím životě i o podmínkách, jakých žije v u nás ve škole. Naučili jsme se krátkou básničku. Děti se odvážily ježka i pohladit. Fotogalerie

22.01.2019

Úterní ježčí koupání 
K první koupeli našeho ježka všichni se zájmem přihlíželi. Někteří našli i odvahu a zkusili si sami ježka pohladit i podržet. Asi ježek nadšený nebyl, protože se nám stále schovával do klubíčka. Třeba příště už lázni přijde na chuť….. Fotogalerie

 

21.01.2019

Obdrželi jsme certifikát za účast v dobrovolnickém projektu 72 hodin. Děkujeme.

 

15.01.2019

Zahájen projekt:

MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.- 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ
Časové vymezení : 15. leden – 15. únor 2019
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

 

Plnění průřezového tématu  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Plnění doplň. vzděl. oboru ETICKÁ VÝCHOVA

  • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení
  • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality
  • Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti
  • Vytvořit mediální sdělení
  • Rozlišovat manipulační působení médií  a identifikovat se s pozitivními prosociálními vzory
  • Analyzovat etické aspekty různých životních situací
  • Aplikovat postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
Vedoucí : Mgr. Lucie Marková

Popis projektu

Projekt MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

Projekt bude realizován prostřednictvím různých činností a soutěže žáků v hodinách VV, Prv, Vl, VU, OV, VO, Inf, ČJ. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými úkoly vedeni k aktivnímu vnímání mediálních sdělení, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, jejich fungování a vlivu ve společnosti a k tvorbě vlastního mediálního sdělení.

Vlastní průběh projektu:

I. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Cíl: Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti

  • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení
  • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality

Každá třída si vybere jedno téma, které zpracuje libovolným způsobem:

Média , Televize, Film, Rozhlas, Hudba, Tisk, Internet , Reklama 

II. ŠKOLNÍ KINO

Stručný popis realizace:

Výběr pohádky nebo filmu s tematikou mezilidských vztahů (v rodině), který by mohl vést děti k identifikaci s pozitivními prosociálními vzory – PROGRAM. Sledování filmu s předchozím motivačním rozhovorem – „FILMOVÝ  ÚVODNÍK“. Následný rozbor,  event. zápis do připravených pracovních listů.

Předpokládaný provoz školního kina od 15. do 25. 1.

LETOS FILMY NA TÉMA „FILMOVÝ HRDINA A JEHO RODINA“

„FILMOVÝ HRDINA  – MŮJ VZOR“

III. HRAJEME SI S MÉDII A SOUTĚŽÍME

Vědomostní soutěže prostřednictvím médií

Konkrétní formy, témata a organizace soutěží budou upřesněny podle domluvy s vyučujícími a zájmu žáků

Předpokládaný průběh soutěží od 28.1. do 15.2.

IV. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ

Výstup (hodnocení) projektu povinný

Cíl:Vytvořit mediální sdělení

Za každou třídu bude odevzdáno alespoň jedno mediální sdělení v elektronické podobě, které seznámí s měsíční prací na projektu (zpracování mediálního tématu, rozbor filmu, libovolná související témata)

Formy: tisková zpráva do Školního zpravodaje, prezentace, fotoreportáž ( fotografie s komentářem), elektronická prezentace (PowerPoint), video…

Termín odevzdání: do 15..02.; hodnocení –  společná prezentace v následujícím týdnu – termín bude upřesněn

 

11.01.2019

Ježčí projekt Bodlinka

Projekt Bodlinka, který organizuje Správa Krkonošského národního parku pro záchranu ježků, vstupuje v letošním roce  již do 13. ročníku. I přes velký počet zájemců o přezimování ježka jsme my dostali možnost zapojit se do tohoto ježčího projektu, kdy se děti ve škole přes zimu starají o malého ježka. Ve středu 9. ledna nás navštívil ing. Daniel Bílek, odborný pracovník ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku. Připravil pro nás poutavou besedu o životě ježka, kterou doplnil bohatou fotodokumentací s názornými ukázkami péče o ježka. Předal nám ježčí deník, kam budeme zapisovat naše pozorování, postřehy a vše, co se našeho ježka týká. Dostali jsme cenné rady, jak se o něj postarat. To jsme již byli všichni napnutí na náš pichlavý poklad schovaný v přepravce! K našemu prvnímu seznámení došlo ještě v učebně, kdy se nám podařilo zjistit, že máme ježčího kluka. Úspěšně se nám ho podařilo ubytovat v předem připravené ohrádce s domkem z papírové krabice To, že se má k světu, jsme poznali podle téměř vyčištěné misky s krmením a zabydleného domečku. Teď nás až do dubna, kdy budeme ježka vypouštět do přírody, čeká učení se novému, získávání zkušeností, spousta práce, legrace, ale i dobrý pocit z toho, že pomáháme přírodě. (fotogalerie)

Mgr.Dana Poličanská
Mgr. Marie Šimková

10.01.2019

Canisterapie

Dnes nás navštívili Cecilka s Artíkem a jejich majitelka Ing. Eva Jarošová. Děti se na psí kamarády moc těšily. A bylo to vidět!
Pejskové nám ukázali, co všechno umí, a my to zase ukázali jim. Škoda, že všichni neumíme tak dobře poslouchat, jako Artík a Cecilka. 😃
Setkání se nám moc líbilo a už se těšíme na další. (Fotogalerie)
Mgr. Marie Šimková,
Mgr. Danuše Poličanská

 

08.01.2019
Beseda s elektrikářem
V rámci vyučovacího předmětu Drobná údržba navštívil naší školu pan elektrikář. Povídal nám o elektrickém proudu, o bezpečnosti a manipulaci s elektrickými spotřebiči. Žáci mohli nahlédnout do elektrikářského kufříku a vyzkoušet si práci s jednotlivým nářadím. Beseda se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací.
Děkujeme I.C

04.01.2019

TŘI KRÁLOVÉ – K+M+B+ 2019

V letošním roce připadá svátek Tří králů na neděli. Proto jsme si ho připomněli už dnes. Ve třídách PrŠ I.C, I. a VI.A jsme si o příchodu králů do Betléma povídali, zazpívali a nakonec jsme si je i nakreslili. Také jsme si vysvětlili význam Tříkrálové sbírky.

Mgr.Lucie Marková, učitelka

04.01.2019
Dne 10.1.2019 proběhne na naší škole canisterapie. Všichni se už na učení s pejsky těšíme.
Mgr.Marie Šimková

 

04.01.2019
Novoroční svačinka
V rámci přípravy na závěrečné zkoušky a zdravého životního stylu jsme si připravili chutnou svačinku.
Není to nic složitého a výborně chutná 😋
Dobrou chuť v roce 2019 přeje I.C !!!