Historie

Již ve 30. letech minulého století se počalo uvažovat o zřízení pomocné školy ve Dvoře Králové n/L. Pomocná třída byla zřízena 1. září 1930 při obecné škole chlapecké.

Od 1.7.1935 byla výnosem zemské školní rady v Praze ustanovena samostatná pomocná škola odtržením od obecné školy. Současně byl řídícím učitelem pomocné školy ustanoven Eduard Veselý, který stál v čele školy až do své smrti v roce 1971. Svojí neúnavnou a poctivou prací se zasloužil o velmi dobrou pověst školy a dosáhl výborných úspěchů v oblasti logopedie.

15.11.1948 byla škola podle výnosu ministerstva školství přejmenována na zvláštní školu. Od roku 1949 se začalo učit podle nových osnov vypracovaných pro zvláštní školy. V tomto roce byly na škole 2 třídy po 12 žácích. Postupem let se počet žáků zvyšoval. Např. ve školním roce 1954 /1955 navštěvovalo školu 61 žáků a škola zřídila druhé oddělení družiny mládeže. Přibližně v roce 1950 se začali pravidelně pořádat pro děti školní výlety. Ve školním roce 1961/1962 činil počet žáků ve škole 101. Od roku 1965/1966 se pravidelně ve Dvoře Králové pořádá okresní kolo sportovních her mládeže. V 90. letech bylo v devíti třídách vyučováno 120 až 130 žáků, ve škole pracovalo 16 pedagogických pracovníků. Budova v Přemyslově ulici, stará již přes sto let, přestala vyhovovat z řady hledisek provozu školy. Proto začala v roce 1990 její celková rekonstrukce. Od 1.září 1993 mohli žáci zvláštní školy opět usednout do lavic ve své ,,nové" škole.

Nacházíte se: Úvodní stránka > Naše škola > Historie >