Koše do škol

Z projektu „Koše do škol“, který vyhlásil Královéhradecký kraj a společnost EKO-KOM a.s., jsme získali nádoby na třídění papíru, plastů a nápojových kartonů.

Od ledna 2012 začínají žáci  třídit odpad do získaných nádob, které jsou umístěny  v suterénu školy. Rozbíhá se připravený systém třídění.

Prostřednictvím projektu „Koše do škol“ jsme zlepšili podmínky ke třídění odpadu v naší škole.  Žáci svým tříděním přispívají k ochraně životního prostředí.