PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Jedná se o projekt Evropské unie, který v ČR probíhá již od roku 2009/2010. Cílem projektu  je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Projekt je určen pro žáky základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Naše škola se rozhodla podpořit regionální zemědělce, proto jsme si vybrali jako svého dodavatele ovoce a zeleniny ZD Dolany. V pravidelných čtrnáctidenních intervalech dostáváme sezónní ovoce pro všechny přihlášené žáky. S kvalitou produktů i spoluprací s ZD Dolany jsme velmi spokojeni.