Listopad 2018

Školní zpravodaj č. 3

29.11.2018

Zdobení vánočního stromečku na náměstí
I letos jsme za naši školu ozdobili jeden ze stromečků na náměstí. Tentokrát jsme se tohoto úkolu ujali my, žáci třídy ZŠS 2. Pod vedením třídní učitelky a s tvůrčím přístupem naší vychovatelky, jsme se nadšeně pustili do práce a vyrobili přes třicet ozdob. 26. 11. 2018 jsme jimi ozdobili náš stromek. Chcete vidět, co jsme vyrobili? Přijďte se podívat.

ŽÁCI ZŠS2

28.11.2018

EXKURZE MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKT NAŠE MĚSTO, aneb na Městském úřadě jsme jako doma... fotoreportáž

 

23.11.2018

PO STOPÁCH MÍSTNÍCH UMĚLECKÝCH DĚL

Žáci praktické školy  se v rámci projektu Naše město zajímají o místní umělecká díla a umění jako takové. Projekt jsme propojili s prohlídkou místní Základní umělecké školy a jejích oborů, dále jsme navštívili výstavu Oty Malého v přilehlé galerii. Dále jsme se zajímali o umělecká díla  královédvorského  sochaře Jaroslava Černého.  Dozvěděli jsme se i jednu zajímavost, že v americkém městě New Yorku je vystavena obrovská socha tří posledních nosorožců na světě Sudána, Nájin a Fatu, kteří byly chováni zde v naší zoologické zahradě a následně v roce 2009 vypuštěni zpět do africké přírody. Věděli jste o tom?

 

Mgr. Lucie Macková, tř. uč.

19.11.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 15. listopadu byly celý den dveře hlavní budovy Základní školy a Praktické školy v Přemyslově ulici otevřené. Příchozí si mohli prohlédnout celou budovu školy, nahlédnout do vyučování, vyrobit si drobné dekorativní předměty v  kreativních dílnách a dozvědět se něco o historii a současnosti školy. Nezapomněli jsme ani na občerstvení. Každý návštěvník si odnášel na památku ručně vyrobenou taštičku s propagačními materiály a malým dárkem.

Dopolední dílny byly plné dětí z mateřské školy Slunečná. Dospělí dali přednost „nakouknutí“ do výuky a prezentaci s odborným výkladem. Dozvěděli se o možnostech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole, o alternativních metodách a formách vyučování. Poprvé byla tato tradiční akce zařazena do Týdne vzdělávání dospělých na Trutnovsku.

Odměnou žákům školy i jejich pedagogům za náročnou práci při přípravách byly úsměvy a spokojenost všech návštěvníků a příslib účasti na dalších akcích.

Fotografie ze Dne otevřených dveří naleznete ve Fotogalerii a na FB.

Mgr. Lucie Marková, koordinátor akce

 

15.11.2018

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Poslali jsme pohádky na Slovensko.
Nedávno jsme vás informovali, že se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Vybrali jsme ty nejkrásnější příběhy, jako jsou Krkonošské pohádky, Kniha džunglí, místní pověsti, Děti z Bullerbynu, Noemova archa a mnoho dalších a různými technikami jsme záložky vytvořili. Vypalovali jsme do dřeva, malovali, skládali, až vznikl krásný soubor asi šedesáti záložek do knih. Ke každému tématu jsme přidali i text pohádky nebo alespoň básničku. Žákyně praktické školy jeden příběh dokonce sepsala sama, proto jsme slovenským kamarádkům mohli poslat naprosto originální pohádku.
A co teď? Vše zabalit do krabice, napsat adresu a odeslat. Jenže nám se naše krabice zdála stále nedokonalá, proto jsme se žáky vyrazili do Informačního centra, kde jsme získali propagační materiály, a dokonce i nějaké drobné dárky pro žáky na Slovensku. Ať se také podívají, jak to tu máme v okolí krásné! A teď už opravdu na poštu. S žáky jsme balík zabalili a odeslali. Náš úkol byl tímto splněn.
Každým dnem však vzrůstala zvědavost, jaké záložky jsou připravené pro nás a kdy vůbec dorazí. Čekali jsme a čekali…a dočkali se. Balíček na poště jsme si vyzvedli a konečně si mohli všechno prohlédnout. Zvědavější než některé děti byly i paní učitelky :) A co všechno jsme v balíčku dostali? Prohlédněte si fotky!

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a TVOŘIVOU DÍLNU. Akce je součástí TÝDNE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Jedná se o kreativní dílny pro veřejnost (podzimní tvoření) spojené s prohlídkou školy.

 

04.11.2018

Od pondělí 05.11.2018 zahájen školní projekt na měsíc listopad NAŠE MĚSTO

Projekt je motivován vycházkou po městě s  výkladem. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s prostředím nejbližšího okolí školy, s významnými objekty města a s jejich významem.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce poznatků o městě ( obci ), kde žijí, kam chodí do školy.

Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty : Věc.uč.,RV,SV,PVv, P,Př,Prv,M,Čj,VO,VV,PV,Inf , Z.

Hlavní cíl projektu:  Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana

 

02.11.2018

Dnes zakončen projekt STROM společným setkáním a prezentací prací v tělocvičně.

Sešli jsme se ke společnému vyhodnocení projektu Strom. Žáci jednotlivých tříd představili svá originální zpracování. Stromy namalovali, vytvořili z otisků listů i nasbíraných přírodnin. Ke shlédnutí byly stromy rodinné. Všichni si mohli vyzkoušet interaktivní strom plný zajímavostí. V průběhu celého měsíce se žáci seznamovali s druhy stromů, jejich významem i využitím pro člověka. Na vycházkách pozorovali jednotlivé stromy, poznávali jejich části, sledovali podmínky života.  Páťáci si vybrali v parku dva stromy.  Změny v čase zachycují na výkresech i pořízených fotografiích. Součástí celého projektu Strom bylo i aktivní zapojení do celostátní dobrovolnické akce 72 hodin.

Mgr. Danuše Poličanská, vedoucí projektu

01.11.2018

Holomajzna, ringo, speciální kopaní a vybíjená

Že je vám povědomá jen vybíjená? Tak věřte, že i první tři slova označují názvy kolektivních sportů, a to velice zábavných, jak jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit dnes v Jaroměři. Zúčastnili jsme se totiž s žáky Prš prvního ročníku Sportovního utkání speciálních škol královéhradeckého kraje, které se konalo v místní moderní sportovní hale. Utkání se zúčastnilo sedm týmu, soupřeili jsme každý s každým ve všech disciplínách.  Z turnaje jsme si odvezli krásné 5. místo a jako jediné družstvo jsme obdrželi speciální cenu FAIR PLAY, ze které jsme měli jako tým obrovskou radost :)

Zbytek dne jsme zakončili v pizzerii Koule v Jaroměři, kde jsme se odměnili za snahu výbornou pizzou a prohlédli si místní japonskou zahradu.

Děkujeme organizátorům a zejména  Mgr. Ziadu Assadovi za nevšední zážitky a bezchybnou organizaci!

Sportu zdar !!!!!!  PRŠ  I.C

Nacházíte se: Úvodní stránka > Zpravodaj > Listopad 2018 >