Říjen 2018

Školní zpravodaj č. 2

14.10.2018

Úklid lesa v rámci projektu 72 hodin a podzimní cvičení v přírodě

V pátek 12. 10. 2018 se Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem aktivně zúčastnila projektu 72 hodin. Třídy I., V., VI., VI.A., ZŠS1, ZŠS2, PrŠ I.B a I.C se s chutí vrhly na odpadky pohozené v lese nad Městskou nemocnicí. V rámci tohoto projektu proběhlo cvičení v přírodě. Chlapci ze třídy PrŠ I.A na své výpravě na přehradu Les Království poznávali stromy a rozšiřovali si své vědomosti o lese. Všichni žáci si díky této akci prohloubili citový vztah k přírodním krásám okolních lesů a hýbali se na čerstvém vzduchu.

Mgr. Jiří Leplt, učitel

 

08.10.2018

Účastníme se národního projektu 72 hodin!

Dne 12. října se naše celá škola zúčastní celonárodního projektu 72 hodin.Jedná se o dobrovolnickou aktivitu, která se v České republice koná již po sedmé. Dobrovolníci po celém Česku se pustí do úklidových aktivit, které pomohou přírodě. Žáci školy se zapojí do celostátní akce „72 hodin“ projektem „Úklid lesa u Městské nemocnice“. Výsledkem bude čistší příroda, okolí našeho města. V rámci tohoto projektu proběhne školní cvičení v přírodě, kdy každá třída pod vedením svého učitele projde danou část lesa, žáci posbírají do igelitových pytlů odpadky, získají pozitivní vztah k okolí a posílí svou fyzickou zdatnost.

Mgr. Jiří Leplt, učitel TV

 

06.10.2018

ŠKOLNÍ PROJEKT „STROM“

Zahájen školní projekt STROM

Časové vymezení: říjen 2018

Cílová skupina: Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.-10. roč. ZŠS, 1. a 2.roč. PrŠ

Hlavní cíl: Plnění průřezového tématu Environmentální a Ekologická výchova

Popis projektu:

Projekt je motivován ke Dni stromů  20. 10.- žákům bude vysvětlen význam tohoto dne. Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty: P, Př, Prv, OV, VO, VV, PV, Inf, Věc.uč.,HV, RV, SV, H Pv, Eko, RP, OV, RV.

Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s významem stromů pro člověka, druhovým složením dřevin v lese a v ovocné zahradě, jejich poznáváním, ochranou a péčí o dřeviny.  Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí  si aktivně osvojili co nejvíce nových poznatků o dřevinách v  lese a v zahradě.

Mgr. Dana Poličanská, vedoucí projektu

PROJEKT "72 HODIN" 2018

Uskuteční se v termínu 11. - 14.října

Zúčastníme se i my v pátek 12.října.

Žáci školy se zapojí do celostátní akce „72 hodin“ projektem „Úklid lesa u Městské nemocnice“.

Mgr. Dana Poličanská, koordinátor akce

 

05.10.2018

DEN ZVÍŘAT

Vše nejlepší všem zvířátkům!!!

4. 10. totiž slavila všechna zvířátka svátek. Zavítali jsme proto do ZOO shopu, nakoupili granule a vydali se do městského útulku popřát zvířátkům. Děkujeme panu Antonínovi, že nás nechal nakrmit a pohladit koně, kozy, ukázal nám nový druh oveček a provedl nás areálem.

Mgr. Lucie Macková a PrŠ I.C

 

Dnešní svátek zvířat jsme společně oslavili v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Pro všechny to byl příjemný zážitek, ponaučení se spoustou podzimního sluníčka.

Mgr. Dana Poličanská a ZŠS1

 

Oslavy Dne zvířat si prohlédněte ve fotogalerii a na našem fb.

 

02.10.2018

VÝSTAVA PATCHWORK

PrŠ I.C v rámci výtvarné výchovy navštívila krásnou výstavu "Radost stříhaná a sešitá". ZUŠ R. A. Dvorského a Patchwork ve Dvoře Králové vystavují textilní práce Stanislavy Iglové ve školní galerii O. Gutfreunda. Už jste na ní byli?

 

NAŠE PRÁCE

V předmětu drobná údržba jsme pracovali s textiliemi a vyrobili si krásné květinové brože. Zkuste to doma také, není to nic složitého. inspiraci najdete ve fotogalerii a na našem fb.

Tak s chutí do toho!!!

Kolektiv PrŠ I.C

 

 

01.10.2018

ŠKOLNÍ PROJEKT "ŠKOLA A JÁ"
První projekt letošního školního roku s názvem Škola a já byl společně vyhodnocen na konci září. Žáci se aktivně zapojili do tvůrčích prací. Společné ukončení projektu a veřejná prezentace prací vede ke stmelování kolektivu a rozvoji osobnosti žáka. Výsledky měsíční práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a na našem fb.
Děkujeme třídním učitelům za kreativitu a vedení projektu.

Mgr. Lucie Macková a Renata Dušátková, vedoucí projektu

 

Účastníme se mezinárodního projektu

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOLUJE ŠKOLY. Máme za úkol vyrobit záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a následně je poslat na Slovensko do školy, která nám bude přidělena. Ještě jsme se do výroby nepustili, ale nebojte, budeme vás průběžně informovat a některé naše výtvory vám také ukážeme.  K nám do Dvora připutují zase záložky ze Slovenska. Třeba díky nim poznáme nějaký nový příběh, pohádku či pověst.

Mgr. Veronika Černocká

Nacházíte se: Úvodní stránka > Zpravodaj > Říjen 2018 >

Aktuální výběr