ŠABLONY III – ZŠ


ŠABLONY IKAP – SŠ

V rámci projektu EU ŠABLONY III Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II se v tomto školním roce žáci Praktické školy dvouleté zapojí do několika bloků s odborníkem z praxe, který předvede své dovednosti v prostředí školy a motivuje tak žáky například k výběru povolání.

Odborník z praxe ve výuce na SŠ

V rámci projektu EU ŠABLONY III Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II se žáci Praktické školy dvouleté zúčastnili čtyřhodinového bloku s odborníkem z praxe. Do školní kuchyňky za žáky přišla profesionální cukrářka Klára Zimová, která jim ukázala, jak se peče narozeninový dort. Žáci si pod jejím vedením připravili z potřebných surovin korpus, náplň a krém na zdobení dortu. Paní cukrářka také přestavila různé cukrářské pomůcky ke zdobení a krájení dortu. Konečný výsledek byl famózní. Žáci měli radost, že se jim podařilo vlastnoručně upéct dort, který vypadal jako z luxusní cukrárny. V závěru dopoledního bloku si svátečně nazdobili stůl a společně se o dort podělili. Zapojení oborníka z praxe do výuky je pro žáky nesmírně obohacující zkušenost.

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem

Je členem

SÍTĚ ŠKOL ZABÝVAJÍCÍCH SE EKOLOGICKOU VÝCHOVOU

M.R.K.E.V.

s platnou registrací do 31.prosince 2022

M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno cca 850 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.

Členství v síti bylo od roku 2001 až do současnosti otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, rozesílané materiály se však postupem času začaly více specializovat na základní a střední školy. Počínaje registrací na rok 2009 bylo členství v síti omezeno právě na základní a střední školy.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program byl vyhlášen od září 2008 a od 12. 09. 2008 je součástí programu i naše škola. Každý žák mohl do školy přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, nebo žehličku apod.) a baterie a akumulátory.

Žáci se zapojovali také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získávala naše škola body, za které jsme pořizovali různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas (stolní fotbal, fotoaparát, sportovní vybavení, pomůcky do přírodovědy, drobné hry a knihy).

V současné době je zapojeno do programu 3808 škol z celé republiky. I přes velký počet škol se nám podařilo získat několik krásných umístění. V roce 2011/2012 se naše škola umístila v celkovém sběru na 2. místě v Královéhradeckém kraji. V tomtéž roce jsme se umístili na 6. místě v žebříčku nejaktivnějších speciálních a praktických škol. Z různých soutěží, kterých jme se účastnili uvádím výrobu boxu pro baterie, kde jsme získali 3. místo ze 1391 zúčastněných škol. Ani ve sběru mobilů jsme si nepočínali špatně. V roce 2013 jsme se dostali mezi 100 nejúspěšnějších škol, a to na 18. místo.

Komplikovaná situace v zemi nutí učinit zásadní změnu v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. S účinností od 16. 5. 2020 se ruší odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Společnost Asekol oznámila, že nebude nadále Recyklohraní podporovat.

Máme ještě objednaný výjezdní program pro školu, uvidíme, zda se jej podaří realizovat ve školním roce 2020/2021.

Pro konkrétní přehled uvedu ještě několik zajímavých čísel za celou dobu zapojení v projektu: Odevzdali jsme 390 ks mobilních telefonů, 4 ks počítačů, 940 kg baterií a neuvěřitelných 7 462 kg elektrozařízení!

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem tohoto programu zúčastnili!

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Jedná se o projekt Evropské unie, který v ČR probíhá již od roku 2009/2010. Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Projekt je určen pro žáky základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Naše škola podporuje regionální zemědělce, proto i letos pokračujme s odběrem ovoce od prověřeného dodavatele, kterým je ZD Dolany, neboť jsme se vzájemnou spoluprací spokojeni.

S novým školním rokem jsme rozšířili projekt o Mléko do škol a navázali jsme vzájemnou spolupráci s podnikem Madeta, který nám dodává mléko pro žáky.

Ve školním roce 2022/2023 je, z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, projekt omezen pouze na žáky I. stupně základních a speciálních škol, včetně přípravných ročníků. Omezení se týká obou projektů.

Koše do škol

Na pracovišti v Přemyslově ulici třídíme odpad do nádob, které jsme získali z projektu Královéhradeckého kraje a společnosti EKO-KOM „Koše do škol“ ( r. 2012).

Nádoby jsou umístěny v suterénu školy a zlepšily podmínky třídění dopadu. Určené služby žáků pravidelně zajišťují vynášení odpadu ze tříd i z nádob v suterénu.

Prostřednictvím projektu „Koše do škol“ jsme zlepšili podmínky ke třídění odpadu v naší škole.  Žáci svým tříděním přispívají k ochraně životního prostředí.

2020/2021

22.03.2021

Během tohoto měsíce jsme také obdrželi spoustu pohledů, ale i knížek v rámci projektu Posttcrossing  a Projekt World Wide Pen Club (celosvětový klub na dopisování). Každý žák, který se zapojuje do těchto aktivit obdržel rovněž malý dárek od 93leté babičky z Ameriky.

16.09.2020

International Pen pal club

V tomto školním roce jsme se s angličtinou kromě Postcrossingu zapojili do International Pen pal club a v současné době jsme obdrželi už 5 pohledů z různých částí světa. Určitě nezůstaneme jen u první výměny pohledů, ale navážeme kamarádství na dálku. Příští týden nás čeká online spojení se školou v Kyjevě.


2019/2020

POSTCROSSING

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu POSTCROSSING ( postcrossing.com), prostřednictvím kterého cestujeme po světě. Nejenomže procvičujeme anglický jazyk, ale zároveň poznáváme i svět. Již jsme obdrželi 17 pohledů a zároveň 17 pohledů poslali. Kromě pohledů občas dostaneme i milé překvapení např. v podobě amerického dolaru či záložek do knížek. Víte, v jaké městě mají lítající vlaky? V jakém státě musí chodit do školy i v neděli? Či v jakém městě mají největší muzeum cukrovinek? My už ano a těším se na další pohledy a zajímavosti ze světa.

Naše pohledy

Čína


RUSKOUSA


KOREA


FINSKO


FRANCIE


PORTUGALSKO


NĚMECKO

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Školní rok 2022/2023

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.

Před podzimními prázdninami jsme odeslali záložky do naší partnerské školy na Slovensko. Letos se jí stala Špecialna základná škola s materskou školou v Kysuckém Novém Mestě. Záložky se žákům povedly. Snažili jsme se dodržet zadané téma, které pro letošní rok znělo: „Můj příběh čeká na Tvé přečtení“. Některé záložky žáci vytvořili jako film s příběhem. Jiné byly opatřeny QR kódem s odkazem na konkrétní příběh, ve kterém nakreslené postavy vystupují. Do balíku jsme přidali propagační předměty našeho města a dopis pro kamarády a učitele ze Slovenska. Obratem jsme obdrželi také spoustu krásných záložek i s pěknými dárky. Těšíme se na další spolupráci.


Školní rok  2019/2020

06.11.2019

Výrobky žáků ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem putovaly na Slovensko

Po loňské zkušenosti jsme se opět zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jedná se o mezinárodní projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství.
Úkolem každé přihlášené školy je vytvořit na dané téma záložky do knih a zaslat je spřátelené škole za hranicemi. Letošní téma znělo: List za listem – baví mě číst. Po přihlášení jsme obdrželi kontakt na slovenskou školu – tentokrát to byla škola z Piešťan. Pustili jsme se do výroby záložek. Celkem jsme jich vytvořili 85. Přidali jsme ještě dopis a pár našich výrobků. Spolu s propagačními materiály, které nám věnovalo Město Dvůr Králové nad Labem, jsme slovenským žákům poslali téměř pětikilový balíček. Pak už nám zbývalo jen čekání, až doputuje zase slovenský balíček k nám. Dočkali jsme se a spolu se žáky po podzimních prázdninách otevřeli velikou obálku, která skrývala krásný dopis a velké množství záložek do knih. Zbylo na každého, i na paní učitelky. Projektu se zapojily všechny třídy naší školy se svými třídními učiteli, vyučujícími českého jazyka, výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování. Už teď pracujeme na vánočních dárcích, které na Slovensko budeme posílat v prosinci. A za rok se zapojíme určitě zase znovu!
  

Školní rok 2018/2019

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy je akce Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství. Úkolem každé přihlášené školy je vytvořit na dané téma záložky do knih a zaslat je spřátelené škole za hranicemi. Letošní téma znělo: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. V tomto roce (2018) se zapojilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků).
29.09.2018
Účastníme se mezinárodního projektu
Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Máme za úkol vyrobit záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a následně je poslat na Slovensko do školy, která nám bude přidělena. Ještě jsme se do výroby nepustili, ale nebojte, budeme vás průběžně informovat a některé naše výtvory vám také ukážeme.
04.11.2018
Vyrobili jsme záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a následně je poslali na Slovensko do školy v Kremnici. K nám do Dvora připutují na oplátku záložky ze Slovenska. Třeba díky nim poznáme nějaký nový příběh, pohádku či pověst.
19.11.2018
POSLALI JSME POHÁDKY NA SLOVENSKO

Nedávno jsme Vás informovali, že se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Vybrali jsme ty nejkrásnější příběhy, jako jsou Krkonošské pohádky, Knihu džunglí, místní pověsti, Děti z Bullerbynu, Noemovu archu a mnoho dalších a různými technikami jsme záložky vytvořili. Vypalovali jsme do dřeva, malovali, skládali, až vznikl krásný soubor asi šedesáti záložek do knih. Ke každému tématu jsme přidali i text pohádky nebo alespoň básničku. Žákyně praktické školy jeden příběh dokonce sepsala sama, proto jsme slovenským kamarádkům mohli poslat naprosto originální pohádku.

A co teď?  Vše zabalit do krabice, napsat adresu a odeslat. Jenže nám se stále naše krabice zdála stále nedokonalá, proto jsme se žáky vyrazili do Informačního centra, kde jsme získali propagační materiály a dokonce i nějaké drobné dárky pro žáky na Slovensku. Ať se také podívají, jak to tu máme na okolí krásné! A teď už opravdu na poštu. S žáky jsme balík zabalili a odeslali. Náš úkol byl tímto splněn.

Každým dnes však vzrůstala zvědavost, jaké záložky jsou připravené pro nás a kdy vůbec dorazí. Čekali jsme a čekali…a dočkali se. Balíček na poště jsme si vyzvedli a konečně si mohli všechno prohlédnout. Zvědavější než některé děti byly i paní učitelky 🙂 A co všechno jsme v balíčku dostali? Prohlédněte si fotky!


Žáci a učitelé ze ZŠ a PrŠ adoptovali papoušky

Není snad dítě, které by nemělo rádo zvířata. Velmi podobně je to i s dospělými. Abychom propojili příjemné zážitky s něčím užitečným, podařilo se nám v červnu letošního roku navázat spolupráci se Zooparkem Stěžery. V čem spočívá?

Naší snahou bylo pomoci zvířatům, proto jsme na výběr dostali některá z nich. Volba mezi surikatami, oslem, papoušky nebo agamou nebyla vůbec jednoduchá. Nakonec však zvítězil pár papoušků. Adoptovali jsme si ary zelenokřídlé.

Z důvodu distanční výuky se prozatím do projektu mohli zapojit pouze učitelé, ale od září se v Zooparku Stěžery budou těšit všichni i na naše žáky. Jejich úkolem bude vymyslet pro pár papoušků jména, můžeme jim dovézt něco dobrého do zobáčku a hlavně nás čeká velký projektový den pro všechny žáky ze školní družiny. Ale to ještě není všechno! Možná se chystá i den, kdy by naopak zvířata ze zooparku přijela podívat k nám do školy.

Publikováno zde: https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-a-prs-dvur-kralove/zaci-a-ucitele-ze-zs-a-prs-adoptovali-papousky.html Královédvorsko.cz

Průběh projektu

01.06.2020

Adoptujeme papouška

Naše škola požádala o adopci papouška ARA ze ZOOPARKU Stěžery. Bude to náš kamarád, se kterým budeme poznávat svět. Už v září se na něj pojedeme podívat.

30.06.2020

ADOPCE USKUTEČNĚNA

Přání se stalo skutečností. Adopce páru papoušků ARA zelenokřídlých je uskutečněna. Jsme šťastní, že se můžeme podílet na péči o tak krásná stvoření.


24.09.2020

ZOO STĚŽERY

Žáci ŠD naší školy navštívili zoopark Stěžery, kde společně s pedagogy adoptovali pár papoušků ARA zelenokřídlých. Kromě již zmiňovaných papoušků si mohli prohlédnout a pohladit spoustu zvířátek. Mnohé pak krmili zeleninou a pečivem jako skuteční ošetřovatelé Výlet se nám všem moc líbil a už se těšíme na to, až zvířátka přijedou na návštěvu k nám do školy.


16.11.2022

Myslíme na své zvířecí kamarády

Již třetím rokem žáci a pedagogové naší školy přispívají na adopci páru papoušků  „Ara zelenokřídlý“ ze Zooparku Stěžery.
Roční příspěvek činí 1000,- Kč. Pravidelně své svěřence navštěvujeme.

Budujeme hrdou školu

Organizace Schools United  připravuje každoročně projekt, díky kterému si zpestříme školní rok netradičními aktivitami a zažijte školu jinak.

 „Připravili jsme pro vás projekt, díky kterému oživíte studentský život na vaší škole! Zažeňte každodenní stereotyp a uspořádejte ve škole alespoň některou z těchto aktivit. Na konci roku vylosujeme 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrají super ceny. Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity budou dělat zúčastněné školy ve stejný den, takže můžete sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy. Jako bonus jsme vám připravili všechny materiály k propagaci akcí dopředu. Zapojte se do projektu a oživte svou školu!“

Školní rok 2022/2023

Rádi bychom Vám představili jednu skvělou novinku! Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zspremyslova/
Objednávání bude spuštěno od 1.11. 2022 a bude možné až do 15.11. 2022. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.


V uplynulých letech jsme se zapojili např. do těchto akcí: