• září 1930 zřízena pomocná třída při obecné chlapecké škole
  • července 1935 ustanovena samostatná pomocná škola – v čele s řídícím učitelem Eduardem Veselým
  • listopadu 1948 přejmenována na zvláštní školu
  • od r. 1950 pravidelné školní výlety
  • 1965 pořádá okresní kolo sportovních her mládeže
  • 1990 – 93 rekonstrukce budovy v Přemyslově ulici
  • 2004 – třída pro žáky s kombinovaným postižením
  • 1. 1. 2006 nový název školy: „ Základní škola a Praktická škola“
  • 1. 9. 2007 vešel v platnost Školní vzdělávací program EDA
  • 1. 9. 2013 třída pro základní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení