EDŮV  ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT                                                   

Stanovy

Jednací řád

Edův žákovský parlament získal pro školu certifikát  Škola pro demokracii

Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy, nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností. Díky zapojení našich žáků jsme získali osvědčení Škola pro demokracii. Patříme tak mezi sítě škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků.

V tomto školním roce se Edův žákovský parlament aktivně účastní zasedání Krajského parlamentu mládeže Královehradeckého kraje. Zároveň spolupracujeme s místními úřady na projektech, které mají zajistit zlepšení prostředí v okolí školy. Vedle toho také pořádáme akce pro mateřské školy. V letošním školním roce jsme pro ně uspořádali dvě – první se týkala Halloweenu, druhá masopustu.