EDŮV  ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT                                                   

27.9.2023

První zasedání EŽP

Uvítání nových členů.

Seznámení s fungováním parlamentu.


19.09.2023

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Exkurze do Prahy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


15.09. 2023

1. zasedání Krajského parlamentu mládeže

Společný výlet do Hradce Králové na 1. zasedání Krajského parlamentu mládeže, které se koná v zastupitelském sále.


11.09.2023

VOLBY

Volby se konaly 11.9. a zúčastnila se jich naprostá většina žáků ZŠ.

Zvoleni noví členové:  Natálka, Lucka, Máťa.

V letošním školním roce se budeme setkávat v počtu 10 členů.


09.09.2023

ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ EDOVA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

„Přespávačka aneb chystáme volby a akce na tento školní rok“


Září

9.9-10.9.2023 Přespávačka aneb chystáme volby do Edova žákovského parlamentu
11.9.2023 Volby do Edova žákovského parlamentu
14.9.2023 Účast na zasedání zastupitelstva města
15.9.2023 1. zasedání Krajského parlamentu mládeže Královehradeckého kraje
19.9.2023 Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Realizace září Školní projekt: Edova poštovní schránka

Říjen/Listopad

31.10-1.11.2023 Halloween nejen pro mateřské školy
Realizace listopad Školní projekt: Růžové krabičky na WC

 

Listopad

7.11.2023 Realizace výsadby květinového záhonu, s paní Linda Harwot
9.11.2023 Návštěva ve škole – pan místostarosta Helbich, projekt Zvelebení okolí školy
10.11.2023 Čtenářské pátky – první čtení pro naše spolužáky
21.11.2023 Návštěva ve škole – pan Jan Štípek, ředitel městské policie, projekt Bezpečnost v okolí školy
21.11.2023 Jednání na památkové komisi, na pozvání pana místostarosty Jana Helbicha
23.11.2023 „Noc venku“ a přespávačka

Prosinec

2.12.2023 Vánoční jarmark- Safari Park
6.12-7.12.2023 Polská delegace žáků se sluchovým postižením, společný výlet zoo, návštěva v muzeu textilu, prohlídka školy
12.12.2023 Účast na jednání zastupitelstva města
13.12.2023 Projekt Hledá se Edova maminka
19.12.2023 Prevence kyberšikany na Královédvorsku – Mgr. Martin Kaliba, Ph. D, zapojených 9 škol, 1. setkání, aula SPOŠ
19.12.2023-20.12.2023 Vánoční dílničky pro mateřské školy

 

Leden

15.1.2024 Bodlinka do škol, školní anketa o jméno ježka, staráme se o ježka
30.1.2024 Participativní rozpočet města pro žákovské týmy, 1. setkání, Muzeum

 

Únor

14.2.2024 Návštěva u pana starosty
27.2.2024 Příprava na projektu Kyberšikana a online konzultace s panem Kalibou

 

Březen

1.3.2024 Přednáška CEDU jak natočit soutěžní video
19.3.2024 Přednáška s Terezou Pergnerovou, Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., UHK, v rámci prevence

 

Duben

4.4.2024 CEDU – Parlamenťácký projekt roku 2024, Poslanecká sněmovna, finále
18.4.2024 Prevence kyberšikany na Královédvorsku – setkání  všech týmů

 

Stanovy

Jednací řád

Edův žákovský parlament získal pro školu certifikát  Škola pro demokracii

Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy, nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností. Díky zapojení našich žáků jsme získali osvědčení Škola pro demokracii. Patříme tak mezi sítě škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků.

V tomto školním roce se Edův žákovský parlament aktivně účastní zasedání Krajského parlamentu mládeže Královehradeckého kraje. Zároveň spolupracujeme s místními úřady na projektech, které mají zajistit zlepšení prostředí v okolí školy. Vedle toho také pořádáme akce pro mateřské školy. V letošním školním roce jsme pro ně uspořádali dvě – první se týkala Halloweenu, druhá masopustu.