Školní projekty

Součástí ŠVP EDA jsou průřezová témata, která  reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola zařazuje do vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠS a v obou ročnících PRŠ  všechna průřezová témata jako integrační součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů v podobě  seminářů, kurzů, projektů apod.

Školní rok 2023/2024

Z hodnocení projektů uskutečněných v loňském roce vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme tyto projekty:

(Bude upřesněno v souladu s plánem práce školy)

O podrobnostech bude aktuálně informovat ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)

Do projektu se zapojily všechny třídy ZŠ, ZŠS a PRŠ.


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)


3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)


4. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – leden/únor – zaměřen na plnění Mediální výchovy (MV)


6. ZACHRAŇME PLANETU – březen/duben- zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍMkvěten/červen )


8. TRADICE – průběžně – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV), Výchovy demokratického občana (VDO), Environmentální výchovy (ENV)

PROJEKT TRADICE

Projekt prolíná celým školním rokem. vede žáky k udržování tradic vztahujících se k životu v naší zemi, našem městě, naší škole …

Ve ŠVP pomáhá naplňovat cíle průřezových témat : Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a doplňujícího oboru Etická výchova.

 • DEN  ČESKÉ STÁTNOSTI – SVATÝ VÁCLAV
 • HALLOWEEN VS. DUŠIČKY
 • OD ADVENTU DO TŘECH KRÁLŮ

  

 • MASOPUST
 • VELIKONOCE 
 • ČARODĚJNICE
 • SVÁTEK MATEK – ŠKOLNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Celoroční pohádková hra

Ve školním roce 2022/2023 realizovány tyto projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)


3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)


4. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – leden/únor – zaměřen na plnění Mediální výchovy (MV)


6. ZACHRAŇME PLANETU – březen/duben- zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍMkvěten/červen )


8. TRADICE – průběžně – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV), Výchovy demokratického občana (VDO), Environmentální výchovy (ENV)

PROJEKT TRADICE

Projekt prolíná celým školním rokem. vede žáky k udržování tradic vztahujících se k životu v naší zemi, našem městě, naší škole …

Ve ŠVP pomáhá naplňovat cíle průřezových témat : Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a doplňujícího oboru Etická výchova.

 • DEN  ČESKÉ STÁTNOSTI – SVATÝ VÁCLAV

 • HALLOWEEN VS. DUŠIČKY

 • OD ADVENTU DO TŘECH KRÁLŮ

 

 • MASOPUST

 • VELIKONOCE 

 • ČARODĚJNICE

Čarodějnický den v V.B

V pátek 28.4. jsme si s žáky udělali malou čarodějnickou přípravu na neděli. Nejdříve jsme si povídali, co je to svátek čarodějnic. Pak si všichni žáci vybarvili svoji čarodějnici, kterou si pojmenovali (Elvíra, Jun,…). Později jsme se vydali na začarovanou stezku s čarodějem Zlobimírem, který nám zadával záludné úkoly a my jsme se je snažili plnit. Na konci celého putování na nás čekala malá sladká odměna za splněné úkoly. Celý den jsme zakončili společným opečením buřtů.

 • SVÁTEK MATEK – ŠKOLNÍ AKADEMIE

Školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 realizovány tyto projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)


3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)


4. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – leden/únor – zaměřen na plnění Mediální výchovy (MV)


5.  ZACHRAŇME PLANETU – březen/duben- zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


6. CESTUJEME ZA POZNÁNÍMkvěten/červen )


7. TRADICE – průběžně – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV), Výchovy demokratického občana (VDO), Environmentální výchovy (ENV)

PROJEKT TRADICE

Projekt prolíná celým školním rokem. vede žáky k udržování tradic vztahujících se k životu v naší zemi, našem městě, naší škole …

Ve ŠVP pomáhá naplňovat cíle průřezových témat : Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a doplňujícího oboru Etická výchova.

 • DEN  ČESKÉ STÁTNOSTI – SVATÝ VÁCLAV
(uskutečněn v pondělí 27.9.)
Cílem je seznámit žáky s významem Dne české státnosti, svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Současně připomenout tradici konání Svatováclavského posvícení nejen ve Dvoře Králové nad Labem.
Volba formy práce a obsahu je na každém samotném vyučujícím, zcela dobrovolné.
 • HALLOWEEN VS. DUŠIČKY

HALLOWEENSKÝ DEN V V.B ZŠ

Halloween vs. Dušičky – I.A PRŠ

V rámci projektu Tradice jsme si připomněli tyto svátky. Minulý týden jsme si vydlabali dýni, pekli sváteční perník, vyrobili dýně z papírových tácků a strašidelné lampičky z plastových kelímků.
V pondělí jsme si ještě povídali o uctění památky zesnulých a zhlédli moc hezký pořad ČT o Dušičkách.

TÝDEN DUCHŮ A DLABÁNÍ DÝNÍ V SAFARI PARKU (I., IV.A, I.B PRŠ)

K svátku Halloween patří tradičně dlabání dýní do podoby povětšinou strašidelných obličejů. I v tomto roce uspořádal Safari Park Dvůr Králové nad Labem tradiční Týden duchů. Kromě skvělé strašidelné výzdoby bylo možné vydlabat si svoji vlastní dýni, která pak posloužila k ozdobě Safari Parku a později budou dýně využity pro zvířátka, aby i ona z tohoto svátku duchů něco měla. I my, třída V.A, jsme se do dlabání dýní zapojili a pomohli jsme k halloweenské výzdobě Safari Parku. A troufáme si tvrdit, že se nám naše dýně povedly.

HALLOWEENSKÉ VAŘENÍ V V.A

Abychom si zpestřili čekání na Svátek všech svatých – Halloween, připravili jsme si malé pohoštění v podobě roztomilých mumií. Všem nám moc chutnaly.

 • OD ADVENTU DO TŘECH KRÁLŮ – ANDĚLSKÉ VÁNOCE


ŠKOLNÍ DRUŽINA – CESTA KOLEM SVĚTA

Žáci školní družiny se v letošním školním roce vydají na „Cestu kolem světa“

Příloha 1 – Cesta-kolem-světa-hra

Školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 byly uskutečněny tyto projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)


3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)

– vzhledem k epidemiologické situaci proběhl projekt převážně distanční formou


4.TRADICE I – VÁNOČNÍ ČAS (OD ADVENTU DO TŘECH KRÁLŮ) – zaměřen na plnění OSV, ENV

Školní projekt: TRADICE VE ŠKOLE – ADVENT

Cílová skupina : žáci 1. -10.roč. základní školy speciální

žáci 1.-  9. roč. základní školy

žáci 1. a 2. roč. Praktické školy dvouleté

Časové vymezení: 30.11.2020 – 22.12.2020

Cíl(e) : Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Etická výchova 

Upevňovat tradice a citově prožívat kouzlo adventního času v součinnosti se seberealizací.

Popis projektu:

Projekt se zabývá tematikou Vánoc. Provází žáky obdobím adventu a představuje jim hlavní legendy
a zvyky.
Projekt tedy prolíná předměty ČJ, VO, PV,VV, INF, TV.
..

V jednotlivých třídách budou žáci poslouchat  vánoční koledy, vyzdobí si třídy, upečou cukroví, seznámí se s legendou o sv. Barboře, o svaté rodině. navštíví je Mikuláš s čerty a andělem, budou poznávat vánoční tradice a zvyky …

Doporučeno je uspořádat 4 adventní třídnické hodiny.

Společný úkol: Adventní kalendář ve společných prostorách školy.  

TRADICE II- MASOPUST

Název : MASOPUST
Cílová skupina : 1. – 9. roč. ZŠ,  1. – 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ
Časové vymezení: ÚNOR 2021
Cíl(e) :

  

 

 Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Etická výchova

–         rozvoj vědomostí – informace o Masopustu, význam, poznání tradic;

–         rozvoj kreativity – výroba výzdoby, zdobení tříd, výroba masek.

–         rozvoj spolupráce ve skupině.

Popis projektu: Projekt se zabývá tematikou Masopustu. Provází žáky tímto obdobím a představuje jim základní zvyky.

Hlavní částí projektu bude soutěž o masku školy, která proběhne 26.2.2021.

Každý vyfotí svou třídní masku. Fotka bude vystavená ve společných prostorách školy.

Následně proběhne hlasování o nejhezčí masku.

Dále budou mít vyučující k dispozici materiály, které mohou využít ve výuce: omalovánky, kvíz, rukodělné práce (masky). Projekt tedy prolíná předměty ČJ, HV, VO, PV,VV, INF.

 Vlastní průběh projektu: 

 1. podání informací o Masopustu
 2. výroba masek
 3. „masopustní škola“ – začlenění masopustní tematiky do vyučovacích předmětů.
 4. Kvíz
 5. Soutěž o nejhezčí masku

TRADICE III – VELIKONOCE
– vzhedem k epidemiologické situaci projekt proběhl distančně
– žáci pletli pomlázky, vyráběli velikonoční dekorace, pekli velikonoční pečivo, prováděli fyzikální pokusy s vajíčky, zapojili se do celostátní velikonoční výzvy KRASLICOV 2021 …
– fotografie žákovských prací byly zveřejněny ve školním zpravodaji a na fb 


5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ –  12.01 – 12.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV

Vzhledem k epidemiologické situaci projekt ukončen 19.03.2021, částečně plněn v rámci distančního vzdělávání.


6. ZACHRAŇME PLANETU – od 1. dubna – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto školní projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)
 2. STROM – v  říjnu – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)
 3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)
 4. TRADICE (VÁNOCE, VELIKONOCE, MASOPUST…) – zaměřen na plnění OSV, ENV
 5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – 15.01 – 15.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV
 6. ZACHRAŇME PLANETU – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 8. PÉČE O JEŽKA – BODLINKA VE ŠKOLE

Projektové dny, dny prevence a sportu

                                                                                             

Název  projektu:

BODLINKA VE ŠKOLE II

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.-10.roč. ZŠ speciální, ŠD
Časové vymezení : Leden – duben 2020
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

Plnění průřezového tématu Environmentální výchova

Seznámení žáků s životem ježka – péče o něj v zimě

Růst ekologického vědomí žáků

 Seznámení žáků s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Vedoucí : Mgr. D. Poličanská, Mgr. M. Šimková

 Popis projektu

Projekt je motivován problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty :

ZŠ  -Př, Prv, PV,Inf

ZŠS –UP, Inf, PV, VU, PV

ŠD- ZČPř, ZČR

Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů, s problematikou čistoty životního prostředí.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce poznatků o ochraně ohrožených druhů živočichů, péči o ně a o problematice ekologie.

 Vlastní průběh projektu

 1. Beseda s promítáním o životě ježků

Beseda s odborníkem z KRNAP

Úkoly:

 • Zajištění výběhu pro ježka
 • Zajištění steliva
 • Zajištění krmiva a misek pro ježka
 • Příprava rozpisu služeb péče- krmení, čištění
 1. Vlastní péče o ježka

Úkoly:

 • dodržování rozpisu
 • vlastní péče
 • kontrola dodržování vhodných podmínek
 • průběžná komunikace s KRNAP

         

 1. Celoprojektové téma dle výběru třídního učitele

Úkoly:

 • Návrh jména, vylosování
 • Vyhledávání na internetu – informace
 • IT zpracování, výtvarné zpracování, výzdoba
 • Zápisy do Deníku ježka

 

 1. Ježčí dílny – spolupráce s MŠ

Úkoly:

 • Příprava setkání s MŠ
 • Příprava výrobků, zaměstnání pro děti
 • Vlastní setkání s ježkem
 1. Ukončení projektu -vypuštění ježka do volné přírody

Úkoly:

 • organizace a výběr vhodného termínu