Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

26.10. – 01.11.2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 


19.10.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás stránku, kam budou Vaši učitelé zadávat učební materiály a odkazy na vzdělávací zdroje v době distanční výuky.

Přejeme Vám hodně zdaru při domácím učení, ale především pevné zdraví .

Jsme tu pro Vás

kolektiv pedagogů ZŠ a PrŠ

Materiály pro distanční vzdělávání ZDE.


Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 pokračuje prezenční výuka žáků.

Ve dnech 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 mají žáci podzimní prázdniny.

Ve Dvoře Králové nad Labem 13. 10. 2020.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 se žáci učí běžným způsobem. Zákaz prezenční výuky se na naši školu nevztahuje.… podrobnosti zde

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 09. 10. 2020


31.08.2020

Provozní a vnitřní režim školy
ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19 

na ÚŘEDNÍ DESCE


Organizace školního roku 2020/2021

zde

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

žák s projevy akutního onemocnění se nesmí účastnit prezenční výuky.

Jsou-li při vstupním filtru zjištěny projevy onemocnění, žák nevstupuje do školy, ale ihned odchází se svým doprovodem domů.

 Není-li přítomen doprovod žáka, vyučující telefonují zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám.  Ti jsou povinni bezodkladně žáka ve škole vyzvednout.

Vyskytnou-li se u žáka příznaky onemocnění v průběhu dne, je žák izolován v samostatné místnosti.  Okamžitě jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, popř. pověřené osoby.
Ti jsou povinni bezodkladně žáka ze školy vyzdvihnout. Po celou dobu nezbytné izolace je žákovi zajištěn dohled zletilé osoby. O izolaci je prováděn zápis.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, přinese třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Žáci jsou povinni s sebou mít minimálně 2 roušky denně pro případ, že se u nich projeví onemocnění během výuky.

Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit nasazené roušky v budově školy. Toto opatření vyplývá z „Mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví“ ze dne 17. 09.2020.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 17. 09. 2020.                         

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér