Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávání na dálku


Úřední hodiny od 01.03.2021


Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 27. 2. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Od pondělí 1. 3. 2021 zahajujeme distanční výuku žáků.

Žáci základní školy a praktické školy mají v pondělí 1. 3. 2021 online třídnické hodiny. Pozvánku naleznou v kalendáři Microsoft Office 365.

Případné dotazy rodičů zodpoví třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 po skončení třídnických hodin.

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 02.2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Ředitelka školy vyhlašuje:

1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/ 2022
do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na čtvrtek 22. dubna 2021

Termín podání přihlášek do 1. března 2021

více na ÚŘEDNÍ DESCE

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér