Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Harmonogram závěrečných zkoušek
ve školním roce 2021/2022

pro obor vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

zveřejněn na Úřední desce


Vyhlášeno 2. kolo přijímacího  řízení

do oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

podrobnosti na Úřední desce


Vítejte u nás ve škole!

ŠKOLNÍ VIDEA:

VÝSLEDKY

1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2022/ 2023
do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
zveřejněny na Úřední desce


15.03.2022

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2021/2022
78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá 

Závěrečná zkouška pro školní rok 2021/2022 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:
Praktická zkouška – 07. 06. 2022
Teoretická zkouška – 14. 06. 2022
Přihlášku k  ZZK podá žák ředitelce školy
do 30.04. 2022.

více na Úřední desce


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole zajišťujeme vzdělávání žáků v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), v základní škole s upravenými výstupy (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole (základní vzdělávání žáků s poruchami učení, s vadami řeči, s autismem), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v praktické škole dvouleté (střední škola).

Žáci Praktické školy jsou vyučováni ve třech třídách – jedna třída je umístěna na odloučeném pracovišti při Výchovném ústavu Husův domov. Ve třídách základní i střední školy žákům pomáhají asistentky pedagoga. Osobní asistentky Farní charity Dvůr Králové nad Labem podávají obědy potřebným žákům přímo v prostředí naší školy. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.