Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců dle mimořádného opatření platného pro školy
s účinností od 03. 01. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků i zaměstnanců 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
Nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
Všichni, kteří nejsou přítomni v den testování, se otestují před zahájením vyučování první den své přítomnosti ve škole… více

Plakát_A4.pdf


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér