Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

pomozte nám zajistit bezpečné školní prostředí.

Děti, které vykazují známky onemocnění (rýma, kašel, únava, aj.), omluvte z vyučování.

S důvěrou informujte své třídní učitele.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Dopravní omezení v Přemyslově ulici

Vážení rodiče,

ve dnech 27.10. – 5.11.2023 budou u naší školy probíhat výkopové práce.

Při příchodu do školy dbejte se svými dětmi zvýšené opatrnosti.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

https://www.mudk.cz/cs/radnice/dopravni-omezeni/dopravni-omezeni-v-premyslove-ulici.html 


NAŠE ŠKOLA ONLINE

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole zajišťujeme vzdělávání žáků v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), v základní škole s upravenými výstupy (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole (základní vzdělávání žáků s poruchami učení, s vadami řeči, s autismem), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v praktické škole dvouleté (střední škola).

Žáci Praktické školy jsou vyučováni ve třech třídách – jedna třída je umístěna na odloučeném pracovišti při Výchovném ústavu Husův domov. Ve třídách základní i střední školy žákům pomáhají asistentky pedagoga. Osobní asistentky Farní charity Dvůr Králové nad Labem podávají obědy potřebným žákům přímo v prostředí naší školy. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.