Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola). Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

AKTUÁLNĚ

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

ÚŘEDNÍ HODINY VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH
Hlavní prázdniny 2018/2019
01.07.2019 – 31.08.2019

01. 07. 2019 – 23. 08.2019:
středa 8:00 hod. – 10.00 hod.

26. 08. 2019 – 30: 08. 2019
po – pá: 9.00 hod. – 12.00 hod.

Termín osobní schůzky vždy předem sjednat na tel. č. 499 320 751.