Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

Provoz školy od 12. 4. 2021 na základě platných zákonů a nařízení vlády

1. Prezenční výuka je umožněna pouze žákům, kteří:
– nevykazují příznaky onemocnění Covid 19
– splnili podmínky testování ve školách

2. Ve škole si musí žáci i pracovníci chránit dýchací cesty:
– minimálně zdravotnickou ochrannou rouškou – žáci ZŠ
– respirátorem- žáci Praktické školy dvouleté

3. Prosíme rodiče, aby do školy vybavili žáky alespoň 2 zdravotnickými rouškami (pouze žáci ZŠ)
nebo 2 respirátory(FFP2, KN95) denně.

4. Žáci prezenční výuky se přímo ve škole podrobují povinnému samotestování .
Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek.
Žáci se samotestují testy Lepu Medical, SARS –CoV- 2 Antigen Parid Test Kit.
Žákům, kteří nezvládnou samotestování , pomohou zákonní zástupci.

Více:

Ve Dvoře Králové nad Labem 9. 4. 2021               

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
pro školní rok 2020/2021
78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Slavíme 85. výročí založení školy

1935/1936 – 2020/2021


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)
bude 1. kolo přijímacího řízení ukončeno 19.05.2021.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve dnech 19. – 21.05.2021.
Zápisový lístek přijatí uchazeči odevzdají nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Ve Dvoře Králové nad Labem 09. 04. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka škol


další informace


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ONLINE ZDE:

18.03.2021 – Vítejte u nás ve škole!


12.11.2020 – ZŠ A ZŠS, PRŠ


12.03.2021

Žáci ZŠ a Prš budou po návratu do školy vařit v nové moderní kuchyni

ČTĚTE ZDE


Organizace školního roku 2020/2021

zde

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér