Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, vyhlašuje

1.kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2024/ 2025
do prvního ročníku 
oboru vzdělávání
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
na čtvrtek 18. dubna 2024.
Více na UŘEDNÍ DESCE

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz – PDF

Změny v přijímacím řízení a přihlášky na střední školy 2024 (to-das.cz)

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole zajišťujeme vzdělávání žáků v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), v základní škole s upravenými výstupy (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole (základní vzdělávání žáků s poruchami učení, s vadami řeči, s autismem), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v praktické škole dvouleté (střední škola).

Žáci Praktické školy jsou vyučováni ve třech třídách – jedna třída je umístěna na odloučeném pracovišti při Výchovném ústavu Husův domov. Ve třídách základní i střední školy žákům pomáhají asistentky pedagoga. Osobní asistentky Farní charity Dvůr Králové nad Labem podávají obědy potřebným žákům přímo v prostředí naší školy. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.