Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem

„Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!“

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

AKTUALITY

fb

 

19.11.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 15. listopadu byly celý den dveře hlavní budovy Základní školy a Praktické školy v Přemyslově ulici otevřené. Příchozí si mohli prohlédnout celou budovu školy, nahlédnout do vyučování, vyrobit si drobné dekorativní předměty v  kreativních dílnách a dozvědět se něco o historii a současnosti školy. Nezapomněli jsme ani na občerstvení. Každý návštěvník si odnášel na památku ručně vyrobenou taštičku s propagačními materiály a malým dárkem.

Dopolední dílny byly plné dětí z mateřské školy Slunečná. Dospělí dali přednost „nakouknutí“ do výuky a prezentaci s odborným výkladem. Dozvěděli se o možnostech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole, o alternativních metodách a formách vyučování. Poprvé byla tato tradiční akce zařazena do Týdne vzdělávání dospělých na Trutnovsku.

Odměnou žákům školy i jejich pedagogům za náročnou práci při přípravách byly úsměvy a spokojenost všech návštěvníků a příslib účasti na dalších akcích.

Fotografie ze Dne otevřených dveří naleznete ve Fotogalerii a na FB.

 

15.11.2018

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Poslali jsme pohádky na Slovensko. A co všechno jsme dostali... zobrazit více


04.11.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a TVOŘIVOU DÍLNU. Akce je součástí TÝDNE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Jedná se o kreativní dílny pro veřejnost (podzimní tvoření) spojené s prohlídkou školy.

 

04.11.2018

Od pondělí 05.11.2018 zahájen školní projekt na měsíc listopad NAŠE MĚSTO

Projekt je motivován vycházkou po městě s  výkladem. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s prostředím nejbližšího okolí školy, s významnými objekty města a s jejich významem.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce poznatků o městě ( obci ), kde žijí, kam chodí do školy.

Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty : Věc.uč.,RV,SV,PVv, P,Př,Prv,M,Čj,VO,VV,PV,Inf , Z.

Hlavní cíl projektu:  Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana

 

02.11.2018

Dnes zakončen projekt STROM společným setkáním a prezentací prací v tělocvičně... Zobrazit více

 

01.11.2018

Holomajzna, ringo, speciální kopaní a vybíjená

Že je vám povědomá jen vybíjená? Tak věřte, že i první tři slova označují názvy kolektivních sportů, a to velice zábavných, jak jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit dnes v Jaroměři. Zúčastnili jsme se totiž s žáky Prš prvního ročníku Sportovního utkání speciálních škol Královéhradeckého kraje, které se konalo v místní moderní sportovní hale. Utkání se zúčastnilo sedm týmu, soupřeili jsme každý s každým ve všech disciplínách.  Z turnaje jsme si odvezli krásné 5. místo a jako jediné družstvo jsme obdrželi speciální cenu FAIR PLAY, ze které jsme měli jako tým obrovskou radost :)

Zbytek dne jsme zakončili v pizzerii Koule v Jaroměři, kde jsme se odměnili za snahu výbornou pizzou a prohlédli si místní japonskou zahradu.

Děkujeme organizátorům a zejména  Mgr. Ziadu Assadovi za nevšední zážitky a bezchybnou organizaci!

Sportu zdar !!!!!!  PRŠ  I.C

Nacházíte se: Úvodní stránka >