Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,

ve škole jedna osoba onemocněla nemocí Covid 19. Všichni, kteří měli rizikové kontakty ve třídě V. a I.B byli informováni vedením školy. Žáci v karanténě se od pondělí učí podle rozvrhu distanční výuky. Rozvrh žákům sdělí třídní učitelé.

Výuka v ostatních třídách probíhá prezenčně. Učíme se ve škole.

Ve Dvoře Králové nad Labem 15.1.2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


31.08.2020

Provozní a vnitřní režim školy
ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19 

na ÚŘEDNÍ DESCE

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér