Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

Sdělení

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 03.05.2021

· probíhá ve škole testování 1x týdně –
v pondělí

· je žákům umožněna tělesná výchova venku

Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 04. 2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Provoz školy od 12. 4. 2021 na základě platných zákonů a nařízení vlády


POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
pro školní rok 2020/2021
78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér