Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

ZDE


Informace pro rodiče
organizace začátku šk. roku 2021/2022

ZDE


Sdělení ředitele školy:

Dle ochranného opatření MZČR s účinností od 9.7.2021 mají pracovníci, žáci i studenti povinnost informovat školu o cestách do zahraničí.

Žádám rodiče žáků, kteří budou před zahájením nového školního roku pobývat v zahraničí, aby o pobytu žáka informovali třídní učitele nebo vedení školy.

Předem děkuji za spolupráci

Ve Dvoře Králové nad Labem 14.07. 2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Odkaz na opatření

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér