Úřední hodiny

Konzultační hodiny školy 2022/2023
Konzultace pro rodiče út – 7.30 – 9.30 hod. (dle vzájemné domluvy)

čt – 7.30 – 11.30 hod. (dle vzájemné domluvy)

Konzultace výchovného poradce út – 10.45 – 11.45 hod. (dle vzájemné dohody)
Konzultace metodika prevence út –  8.00 – 9.00 a 13.00 – 14.30 (dle vzájemné dohody)
pá – 11.30 – 12.30 (dle vzájemné dohody)
Konzultace koordinátora ICT po – 8.55 – 9.40 hod.
pá – 8.55 – 9.40 hod. (dle vzájemné dohody)