30.04.2024

Čarodějnická stezka I.A

Žáci třídy ZŠ I.A se vypravili na čarodějnickou stezku po stopách čarodějnice Agáty. V cíli cesty, po splnění všech úkolů, je čekala odměna v podobě čarodějnické medaile a opékání na krásném ohništi v altánu v lese nad nemocnicí.

Pálení čarodějnic ve třídě I.B

Na letošní pálení čarodějnic jsme k sobě přibrali pár děvčat ze 7.B, které nám pomohly s dětmi ze speciální třídy s plněním úkolů a následnou cestou zpět do školy. Celá akce se velmi vydařila, děti plnily úkoly, vařily lektvar… Na závěr jsme si společně opekli buřty. 🌲🔥🌞

Čarodějnická šipkovaná

Čarodějnický den jsme zahájili šipkovanou s plněním tajemných úkolů. Většinu úkolů jsme zvládli na výbornou a tím jsme došli k cíli. Po náročné cestě jsme se posilnili svačinkou, kterou jsme si sami opekli na ohni.
Žáci ZŠS II. třída
Na další čarodějnické stezky se vydali žáci tříd IV., VII.A ZŠ a II.S PrŠ.

29.04.2024

Výstava železničních modelů

V pondělí 29. 4. jsme se s naší třídou, VII.A, byli podívat na výstavu železničních modelů a kolejišť na Staré radnici. Obdivovali jsme, co jsou naši místní modeláři schopni vytvořit a všem nám to představit. Mohli jsme tady vidět i RC modely a sami si je i vyzkoušet.


22. – 26.04.2024

HRDÁ ŠKOLA – TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ


24.04.2024

Sedm malých zahradníků – projektový den – II.ZŠS


Setkání zástupců města s EŽP


23.04.2024

Dopravní výchova v DDM – IV.tř.


22.04.2024

DEN ZEMĚ

Den Země uzavírá školní projekt Zachraňme planetu

Den Země 22. dubna

S žáky jsme se vydali na stezku Na Stráni. Při naší poznávací výpravě jsme si všímali přírody kolem nás. Co přírodě škodí a co ji prospívá.
Ve třídě jsme si vyrobili planetu Zemi a povídali si, jak se k ní máme vhodně chovat. Tyto získané vědomosti jsme využili na stezce s otázkami, které prověřily naše znalosti.

Žáci ZŠS II. třída

DEN ZEMĚ V PRŠ

V EV a PŘV jsme se učili o ochraně životního prostředí a významu třídění odpadu a recyklaci plastů, v ČJ jsme pracovali s textem, v PP jsme se učili, jak neplýtvat potravinami. vyrobili jsme billboard na téma Třídíme, nechyběla ani procházka jarní přírodou.
Žáci PRŠ II.S

18.04.2024

Den Země a vyhlášení Stříbrné zeměkoule u hájenky na Felčarské stezce


17.04.2024

ZÁPIS


17.04.2024

Vydařená účast na 17. ročníku soutěže zručnosti

S výbornými výsledky se vrátili žáci naší školy ze 17. ročníku Soutěže zručnosti, který pořádala Střední škola řemeslná v Jaroměři. Soutěž žáků 7. a 8. ročníků základních škol z celého regionu probíhala ve čtyřech disciplínách (zrcadlové spojování bodů, poznávání ručního nářadí a dřevin, zatloukání hřebíků a řezání lišty na přesnost) a z naší školy se do ní zapojili Marek Benák (7. ročník), Pavla Žáková a Maxim Šátek (oba 8. ročník). Ve velké konkurenci více než 40 žáků v každém ročníku všichni předvedli velmi sympatické výkony, když se v některých disciplínách umístili mezi deseti nejlepšími ve svém ročníku a neztratili se ani v celkovém pořadí.
Mgr. Radomír Machek

Zahradní práce praktické školy dvouleté v CELOPu

(10.04., 17.04.)

Hrabání listí, pletí, sázení, setí, zalévání a další zahradní práce si žáci nacvičují v areálu CELOP. Těšíme se na vypěstované plodiny, o které se pravidelně staráme. Je krásné pozorovat růst ředkviček ve skleníku.

12.04.2024

Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“

Na Základní škole a Praktické škole v Přemyslově ulici je již jarní tradicí celorepubliková úklidová akce s názvem Ukliďme Česko. Opět jsme se vydali s žáky do některých míst našeho města vyčistit přírodu i ulice od odpadků. Všichni žáci nezaháleli a pytle na odpad se plnily. Jsme rádi, že můžeme pomoci přírodě i v ulicích města a tím zlepšit prostředí kolem nás. Další úklidovou akci plánujeme opět v podzimním období.
Mgr. Dana Nosková

10.04.2024

Nácvik pracovních činností v Domově sv. Josefa v Žirči

Projekt Královéhradeckého kraje Příležitost pro začátek nabízí žákům praktické školy dvouleté nácviky pracovních činností v různých odvětvích. V nedalekém Žirči si žáci mohli vyzkoušet práci v kavárně, keramické dílně, bylinkové zahradě i v kuchyni. Projekt dále nabízí možnost letních brigád a uzavření budoucího pracovního poměru našich absolventů.
Mgr. Lucie Macková, školní koordinátor projektu


08. a 09.04.2024

Příprava na pracovní pohovor a finanční gramotnost v Hostinném

V rámci projektu EU a Královéhradeckého kraje s názvem Příležitost pro začátek se v Hostinném pořádalo školení pro žáky posledních ročníků praktických škol. Školení bylo dvoudenní a jeho účelem bylo připravit žáky na pracovní pohovor, mít povědomí o možnostech zaměstnání a rozšířit si poznatky v oblasti finanční gramotnosti.
Mgr. Lucie Macková, školní koordinátor projektu

08.04.2024

Canisterapie – II. třída ZŠS

V pondělí jsme prožili krásnou hodinu s pejsky Artíkem a Fiou plnou úkolů a zážitků. Moc se nám to všem líbilo.

04.04.2024

Edův žákovský parlament v Poslanecké sněmovně ČR

Projekt žákovského parlamentu ZŠ a PrŠ Dvůr Králové se prosadil mezi nejlepší v republice

Žákovský parlament ZŠ a PrŠ Dvůr Králové se se svým projektem „Kdo si hraje, nezlobí“ prosadil mezi nejlepší projekty v rámci celostátní akce nazvané „Co dělají školy pro demokracii?“.
Do akce, jejíž vyvrcholení proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR, se žáci královédvorského parlamentu přihlásili s projektem, který se v rámci akce Halloween týká spolupráce s mateřskými školami. Příslušnou porotu zaujal natolik, že ho zařadil mezi deset nejinspirativnějších v rámci celé České republiky. Díky tomu ZŠ a PrŠ dostala možnost svůj projekt prezentovat v Poslanecké sněmovně ČR, kde proběhlo vyhlášení konečných výsledků. Jako jedna z deseti škol v celé republice, zároveň jediná z Královéhradeckého kraje a zároveň jediná, jenž je zřízena podle paragrafu 16 a zajišťuje výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Samotnému vyhlášení výsledků předcházelo internetové hlasování na youtube Poslanecké sněmovny ČR, kde byla umístěna videa představující vybrané projekty. Po sečtení hlasů o konečném pořadí dále spolurozhodly hlasy poroty a přítomných hostů, které byly udělovány přímo na místě po prezentacích všech projektů. Žáci ZŠ a PrŠ jej představili jako první a svoji velkou premiéru s podobným počinem před naplněným Sálem státních aktů během předepsaných tří minut zvládli na výbornou. Včetně otázek ze strany poroty, na které pohotově odpovídali bez předchozí přípravy.
V konečném hodnocení obsadil projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ dělené šesté až desáté místo bez určení pořadí. Pro žáky i pedagogy, kteří s nimi projekt připravovali, to představuje velkou motivaci do další práce. Už také proto, že vedle projektu samotného pro ně bylo velmi inspirativní prostředí, ve kterém vyhlášení výsledků za účasti poslanců Parlamentu ČR, zástupců MŠMT a za velkého médií, probíhalo. Celý program například natáčela Česká televize a na svých programech také bude vysílat.
Mgr. Petra Faktorová