29.03.2023

28.03.2023

EXKURZE – SBĚRNÝ DVŮR

Na konci měsíce března jsme se vydali navštívit sběrný dvůr ve Dvoře Králové nad Labem. Na exkurzi nás pracovníci technických služeb seznámili s tím, jaký sortiment odpadu je možné na sběrný dvůr dovést. Dále jsme se dozvěděli, jak správně třídit nebezpečný odpad, elektroodpad, bioodpad, suť atd.


27.03.2023

HRDÁ ŠKOLA – UPCYCLING DAY

Prázdné použité PET lahve tentokrát neskončily hned ve žlutém kontejneru, ale pod šikovnýma rukama žáků PRŠ I.SA seš proměnily ve velikonoční květináče na osení.

   


22.03.2023

Praktická škola dvouletá – jarní práce na zahradě


21.03.2023

DEN VODY A DEN SPORTŮ

Někteří žáci absolvovali stezku s otázkami, které byly věnovány tomuto dni. Starší žáci měli možnost shlédnout on-line prohlídku vodní elektrárny na jezu Hučák v Hradci Králové. Žáci Praktické školy dvouleté se zaměřili na úklid míst kolem vodních toků ve Dvoře Králové nad Labem.


19.3.2023- 25.3.2023

Slovensko stáž Humenné

Pedagogické pracovnice ZŠ a PrŠ na Slovensku: Tamní školství řeší podobné problémy

Naše stáž proběhla ve spolupráci s partnerskou školou v Humenném, jejímiž hosty jsme byly. Tamní Spojena škola internatna je složena z mateřské školky speciální, základní školy speciální, praktické školy a odborného učiliště. Měly jsme možnost sledovat výuku v jednotlivých třídách, dostaly jsme i příležitost se na výuce podílet a sledovat případné rozdíly vyplývající například z přístupu pedagogů k žákům či vyplývající z odlišností v prostředí, v němž žáci vyrůstají. Vzhledem k tomu druhému pro nás byla velmi zajímavá návštěva romské osady Podskalka, jež byla spojená s prohlídkou tamní základní školky pro děti z osady. Mezi nejvýraznější rozdíly, které vycházejí hlavně z pojetí vzdělávacího procesu na Slovensku patří především povinná školní docházka, která je desetiletá, možná i proto mají žáci ve svém denním rozvrhu méně hodin než u nás. Zajímavým poznatkem pro nás bylo, že na tamních speciálních školách se nevyučuje druhý cizí jazyk, což je dáno hlavně tím, že žáci romského původu mají jako mateřský jazyk právě romštinu a slovenština je pro ně vlastně, alespoň v počátku, cizím jazykem.

Bc. Petra Faktorová, Mgr. Jana Vojtěchová, Mgr. Kateřina Jáklová, Radka Böhmová


17.03.2023

Dům a zahrada – okrasné rostliny – pěstitelské práce

Jaro už je tu. Truhlíky na oknech bude třeba osázet jarními květinami. Co ale provést s vřesy, které zbyly po zimní výzdobě a zůstaly krásně zelené? Rozhodli jsme se je vysadit do „naší zahrádky“ – do prostoru v blízkosti altánu u podharťského rybníku. Snad se jim bude ve stínu jehličnatých stromů mezi kameny dařit dobře a budou dělat radost všem, kteří toto místo navštěvují.
žáci PRŠ I.SA

Drobná údržba – údržba obuvi

Při jarní výsadbě „dostaly zabrat“ naše boty. V praxi jsme zúročili své teoretické vědomosti o údržbě obuvi. A že se nám to povedlo! Boty jako nové! 😎
žáci PRŠ I.SA

Pracovní činnosti – údržba obuvi – Praktická škola dvouletá I.SB


15.03.2023

Příprava pokrmů v PRŠ I.SA

Praktické shrnutí tematických celků:
ZELENINA, OBILOVINY A LUŠTĚNINY, MASNÉ VÝROBKY, POLÉVKY, STOLOVÁNÍ
Výsledek:
POCTIVÁ ČOČKOVÁ POLÉVKA
Tak tohle vaření nás opravdu bavilo! A ještě jsme dostali pochvalu! Všichni jsme si dali přídavek 😋.
Vyzkoušejte ji také:

 06. – 10.03.2023 – JARNÍ PRÁZDNINY


03.03.2023

Praktická škola dvouletá – nácvik pracovních činností – povolání švadlena / krejčí

02.03.2023

Přírodovědná vycházka

Předjaří – živá a neživá příroda – učíme se venku – PrŠ I.SA

01.03.2023

Praktická škola dvouletá – nácvik pracovních činností – aranžér výloh

Žáci PRŠ I.SB jarně vyzdobili výlohu prodejny mobilních telefonů „Fletcher“.


Exkurze školní družiny do kadeřnictví

S žáky školní družiny jsme formou exkurze navštívili kadeřnictví při
Střední průmyslové škole a Střední odborné škole ve Dvoře Králové nad Labem. Během naší návštěvy nás paní mistrová s budoucími kadeřnicemi seznámily se vším, co toto povolání obnáší, jaké pomůcky a vlasové přípravky používají, aby své zákazníky zkrášlily. Sami jsme pak měli možnost vyzkoušet si roli zákazníka, posadit se do kadeřnického křesla, nechat se ostříhat, či jen učesat na slavnostní příležitost. Naše nové účesy se líbily jak nám tak
i našim rodičům. Všechny slečny ze studijního oboru kadeřník se chlapcům i dívkám z naší školy krásně věnovaly, moc jsme si celou návštěvu užili a již nyní se těšíme na příště.
Děkujeme paní mistrové za profesionální přístup a budoucím kadeřnicím za milé a vstřícné jednání.