30.06.2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO


29.06.2023

VYSVĚDČENÍ


28.06.2023

Zakončení školního roku na Dvůrfestu

Těšíme se na prázdniny 😊 a na shledanou v příštím školním roce 🌞


26.06.2023

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY NA RADNICI


23.06.2023

Školní výlet Muzeum Výtopna Jaroměř

Expozice muzea se nám všem líbila. Nejvíce si žáci užili možnost, vyzkoušet si přímou prohlídku některých exponátů a stát se na chvíli strojvedoucím v historické lokomotivě.
ZŠS V.B

22.06.2023

Královédvorské sportovní hry20.06.2023

 První pomoc a pomoc v nouzi

20. června proběhl projektový den První pomoc a pomoc v nouzi. Blíží se prázdniny, čas výletů a dovolených. V létě dochází k případům, kdy někteří lidé přecení své schopnosti a ztratí se například na procházce v lese. Děti se naučily stavět přístřešek nutný k přežití v přírodě, jak zapálit oheň a co je dobré mít s sebou, pokud jdeme do přírody. Hlavně nezapomenout, že pokud někam jdeme měli bychom říct, kdy se přibližně vrátíme a jakým směrem jdeme. A také je dobré mít nainstalovanou aplikaci Záchranka. Tak hezké prázdniny všem.


18.06.2023

Edíci a Žofie

My, Edíci jsme byli součástí krásné akce Za Historií s královnou Žofií. Naším úkolem bylo připravit úkoly v rámci historie, které jsme nedělní ráno za pomocí našich koordinátorek parlamentu paní Petry Faktorové a paní Radky Böhmové umístili na stezce. Díky této akci jsme se naučili více o historii našeho města, na vlastní oči zažili, jak náročné je to je zorganizovat akci pro veřejnost. Sice jsme nepatřili mezi hlavní účinkující oživlých obrazů, ale pečlivě jsme sledovali celé přípravy a určitě se zapojíme do příštích akcí. Děkujeme moc Petře Hrdinové -půjčovna kostýmů a ochotnickému spolku Žofie za to, že jsme mohli být součástí.

16.06.2023

EKOCENTRUM DOTEK HORNÍ MARŠOV

Procházku po zemi měli možnost prožít během jednoho dopoledního programu žáci v Ekocentru v Horním Maršově. Všichni jsme se vydali se do krkonošské přírody a začali jsme ji vnímat všemi smysly. Víte, jak voní les? Sami žáci si připravili voňavý pohár z lesních přírodnin. Dále si všichni vyzkoušeli pohyb v přírodě bez použití zraku a jen za pomoci hmatu, poslouchali zvuky kolem sebe, tvořili paletu z přírodních materiálů a zažili jsme mnoho dalších krásných chvil v nádherném prostředí Krkonoš.


15.06.2023

ŠKOLNÍ VÝLET NA VALDŠTEJN

IV. a VIII. třída ZŠ


14.06.2023

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE ŽÁKŮM 2. ROČNÍKU PRŠ

I v druhé části závěrečné zkoušky konané v úterý 13.06. všichni žáci úspěšně obstáli a obdrželi Vysvědčení o závěrečné zkoušce. Po slavnostním předání vysvědčení ve škole si zbytek dopoledne užili se svými třídními učitelkami rozloučením v cukrárně.


Taneční vystoupení skupina Angeles

S žáky ZŠS V.B jsme shlédli taneční vystoupení skupiny Angeles. Taneční sestavy k 20. výročí této skupiny byly dokonalé. Nasazení účinkujících a pestrost programu byla skvělá. Již se těšíme opět za rok.

12.06.2023


09.06.2023

Návštěva Safari Parku ZŠS – V.B

Opět jsme se po delší době vydali na poznávací výpravu do zoo. Naše cesta vedla do Afrického safari. Projížďka autobusem s pozorováním afrických zvířat ve volné přírodě se nám všem moc líbilo.

08.06.2023

VÝLET ZA POZNÁNÍM NA HRAD PECKA

IV. a VIII. třída


08.06.2023

ZDRAVOTNOCKÁ SOUTĚŽ V ÚPICI


07.06.2023

KULIČKIÁDA V PARKU

Kuličkiáda ve třídách ZŠS
Během školního roku se s žáky Základní školy speciální účastníme různých sportovních aktivit. Konec školního roku jsme věnovali kuličkiadě. Žáci cvrnkali barevné kuličky. Každý zvolil při cvrnkání kuliček svoji taktiku a všechny kuličky byly dopraveny do důlku. Žáci byli za svůj výkon odměněni.

V.B a I.B ZŠS


06.06.2023

Závěrečná zkouška PRŠ – praktická část

Žáci 2. ročníku PrŠ vykonali praktickou část závěrečných zkoušek. Všichni úspěšně 😊👍.

Ve školní kuchyňce si připravili svačinu v podobě zapečeného sendviče, zeleninového salátu a studeného nápoje, předvedli zkušební komisi , jak dokáží prostřít stůl a společně stolovat. V druhé části zkoušky vyrobili (vyšili) obrázek květiny.

 


01.06.2023

Záchrana srnčat při senoseči

Začátkem června jsme se s některými žáky ze Základní školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem vypravili na louky v Nemojově, abychom je prošli před senosečí, zda na nich nejsou malá srnčata. Loni zde byla tři zraněna nebo usmrcena a bylo by škoda nepokusit se alespoň nějaké zachránit. Po domluvě s paní Adélou Horáčkovou, která místní louky seče pro koně, nám byl sdělen termín, kdy bude senoseč probíhat, a tak jsme ráno vyrazili do akce. Během dopoledne jsme v pěti lidech louky prošli. Žádná srnčata jsme nenašli, a tak jsme jen doufali, že jsme nějaké nepřehlédli, i když jsme měli echo, že by srnky v našich nadmořských výškách ještě neměly rodit. S obavami jsem se byla druhý den, když bylo posečeno, podívat, jak vše dopadlo, ale žádné mrtvé srnče jsem neobjevila, takže akce byla úspěšná.
Tímto bych chtěla poděkovat našim čtyřem žákům, kteří oželeli Dětský den ve Dvoře Králové nad Labem a šli se raději smažit na sluníčku, které ten den svítilo o sto šest, a prošli se mnou vysokou trávu. A dále také paní Adéle Horáčkové, že nám dala vědět, kdy bude senoseč. V příštím roce akci rádi zopakujeme.
Kateřina Jáklová, učitelka
Den dětí na koupališti

Zábavného dopoledne plného her a soutěží se zúčastnili žáci IV., VI.A, VI.B, V.B a VIII. třídy.