Projektu se aktivně účastnili všechny třídy ZŠ, ZŠS i PRŠ.

Edův žákovský parlament

Edíci byli v září velmi aktivní. Zvládli jsme volby do Edova žákovského parlamentu, které jsme si přichystali na víkendové přespávačce. Vydali jsme se na cestu do Poslanecké sněmovny. Ve středu 27.9.2023 jsme měli první zasedání. Zde jsme uvítali nové členy Natálku, Lucku, Máťu a seznámili jsme je s fungováním parlamentu. V letošním školním roce se budeme setkávat v počtu 10 členů. Následovalo rozdělení funkcí v parlamentu a naplánování úkolů. Také jsme založili FB skupinu Edův žákovský parlament a máme před sebou vydání našeho časopisu Edovinky.

25.09. 2023

Projektový den „DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – SVATÝ VÁCLAV“

Tento den jsme si ve škole náležitě užili. Seznámili jsme se s významem svátku prostřednictvím vzdělávacího pořadu na ČT EDU. Už víme, že státní svátek Den české státnosti je zároveň svátkem sv. Václava. V tento den se připomíná zavraždění knížete Václava, patrona české země. Přečetli jsme si legendu o našem národním patronovi a na základě textu vyluštili křížovku, která byla součástí „Svatováclavské bojovky“, na jejímž konci nás čekala odměna v podobě královské koruny. Abychom si lépe zapamatovali historické události a jména osobností a pochopili souvislosti, prostudovali jsme rodokmen panovnické rodiny. Následovaly i výtvarné aktivity.

Vše jsme zaznamenali na naši projektovou nástěnku, v královské koruně jsme se vyfotili a koruny jsme si vystavili.

Žáci PRŠ II.S

21.09.2023

Podzimní akce Ukliďme Česko

Na čistém prostředí našeho města nám záleží, proto jsme se opět s žáky zapojili do podzimní akce Ukliďme Česko. Naším cílem bylo, vyčistit od odpadků některá místa ve Dvoře Králové n. L. a jeho blízkém okolí. Tentokrát jsme se zaměřili na oblast podél Labe od Denisova náměstí k loděnici, oblast autobusového nádraží, Hrubá luka, Hradecká ulice, oblast lesa u nemocnice, Sylvárov, cesta do Lipnice mezi poli atd. Co jsme našli? Kromě běžných odpadků jsme narazili na staré boty, oblečení, kabely atd. Doufáme, že místa, která jsme uklidili, zůstanou alespoň chvíli čistá.
Mgr. Dana Nosková


20.09.2023

PRVNÍ PLAVÁNÍ V HOŘICÍCH

I v letošním školním roce se žáci 3. a 5.ročníku ZŠ zúčastní 20 lekcí plavání v bazénu v Hořicích.


15.09.2023

JIČÍN MĚSTO POHÁDEK

Každý má rád pohádky, a proto se i naše třída vypravila za pohádkovými příběhy na festival Jičín město pohádky. Co jsme zvládli zhlédnout z velké nabídky programu? Nejdříve jsme s žáky vyslechli pásmo písniček, jako další vystoupení následovala pohádka Princové jsou na draka. Poté jsme si zašli zasportovat na mini sportoviště s časopisem Mateřídouška a u stánku s časopisem Sluníčko jsme si vytvořili pamětní medaili. Celý pohádkový Jičín nás okouzlil.
Žáci ZŠS II. třída


11.09.2023

POZNÁVACÍ VÝPRAVA DO SAFARI PARKU – PRŠ

Žáky, kteří vykonali v červnu závěrečné zkoušky a opustili naše řady, nahradili nováčci v 1.ročníku. Abychom se lépe poznali a stmelili třídní kolektivy, vydali jsme se společně na poznávací výpravu do Safari Parku. Pro některé to byla první návštěva dvorské ZOO. Ke všeobecné spokojenosti přispělo i krásné počasí a dobrá nálada 😎

PRŠ I.SA. I.SB. II.S


07.09.2023

Safari park

Po prázdninách jsme se s nadšením vydali do Safari parku. Žáci se moc těšili, že uvidí nová mláďata. Krásné počasí přálo a my jsme si užili pěkné dopoledne. Již nyní se těšíme na příští návštěvu.
Žáci ZŠS II. třída

04.09.2023

ZAHÁJENÍ  VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024