PROJEKT NA MĚSÍC LISTOPAD

Projektu se aktivně účastnili všechny třídy ZŠ, ZŠS i PRŠ.


29.11.2023

Žáci ŠD zdobili stromeček na náměstí.🎄🎁

Ozdobením vánočního stromečku na náměstí T.G.M. opouštíme projekt NAŠE MĚSTO a otevíráme ADVENT (školní projekt Od Adventu do Třech králů).
Žáci ŠD

Pečení cukroví

Správné cukroví se má pěkně uležet, proto jsme s pečení začali už dnes. Celou školou voněla vanilka a skořice. Každý z nás kousíček ochutnal 😋a asi by brzy zmizelo všechno, ale paní učitelka je pečlivě ukryla 😄, aby bylo na naši třídní vánoční besídku 🎄.
Žáci PrŠ II.S

Zdobení výlohy

Žáci Praktické školy dvouleté v rámci nácviku pracovních činností vyzdobili výlohu firmy Fletcher. Ozdoby, které sami vyrobili, si můžete prohlédnout v Jiráskově ulici.
Za třídu I.SB děkujeme panu Flégrovi, který nám za vyzdobení obchodu přispěl na školní výlet v roce 2024.
Mgr. Lucie Macková a žáci I.SB PRŠ

28.11.2023

ČERTŮV ŠVAGR

Dětský muzikál na motivy B. Němcové navštívili žáci I.A a II. třídy v Hankově domě.  Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna Petra z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.


23.11.2023

Noc venku – dopolední program v Hankově domě

I naše škola podpořila akci Noc venku a sbírku potravin pro lidi v nouzi. S žáky jsme se zúčastnili dopoledního programu věnovanou tomuto dni. V Hankově domě a na Hankově náměstí byl program věnován právě této akci. Žáci naší třídy si v prostorách Hankova domu vytvořili srdíčko z papíru a vyzkoušeli zajímavé hry, které připravil DDM Jednička. Vše jsme si moc užili.
Žáci ZŠS II. třída

21.11.2023

Výlet na Slučí kameny

Konec podzimu jsme se žáky ze speciální třídy jeli na výlet na slučí kameny, kde jsme hledali poklad na konci duhy😊, ten bohužel někdo našel před námi.😄.
Počasí bylo krásné, děti nadšené ♥️
Pavla Kűnzlová

20.11.2023

KNIHOVNA SLAVOJ

Žáci Prš dnes strávili hodinu českého jazyka a literatury netradičně. Školní lavice vyměnili za prostředí městskou knihovnu Slavoj. Seznámili se s prostředím knihovny, naučili se vyhledávat knihy a besedovali o těch, které je nejvíc zajímají.

Mgr. L. Marková


15.11.2023

Azylový dům Žofie

Žáci PRŠ se zúčastnili besedy na téma „Noc venku“ přímo v prostorách azylového domu ve Dvoře Králové nad Labem. Sociální pracovník pan Jindřich Hauke je provedl budovou azylového domu a noclehárny a seznámil je se službami poskytovanými v tomto zařízení. Poté přišla na řadu beseda o chystané akci „Noc venku“, o jejím významu a možnosti osobně se do ní zapojit.
Žáci měli  také možnost vyzkoušet si speciální brýle simulující  stavy po požití návykových látek.
Zajímavé a naučné dopoledne si užili žáci i jejich pedagogický doprovod.
Děkujeme.
Žáci a pedagogové PrŠ

13.11.2023

Azylový dům Žofie – beseda „Noc venku“

ZŠ VII.A a VII.B


6. – 10.11.2023

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji (TVD) je tradiční podzimní akcí, kterou realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. Tato akce se konala od 6. do 10. listopadu 2023. Během tohoto týdne byly připraveny zajímavé webináře a vzdělávací akce.

Naše škola se letos opět zapojila do této akce  prezenčně Dnem otevřených dveří i  Dny otevřených dveří online. Rovněž byl umístěn panel s prezentací přímo v budově pobočky ÚP v Trutnově.

Náš program:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE – 7.11.2023

Pojďte na návštěvu do naší školy, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole základní i střední. Prohlédněte si prostory, vybavení a nahlédněte do výuky. Vítejte!

V krátkém videu můžete sledovat žáky ZŠ a PRŠ při praktických činnostech ve školní dílně, tentokrát při výrobě dřevěného krmítka a truhlíku.

Světový den zvířat jsme letos v naší škole oslavili 3.10. předváděčkou psích sportů. Žáci zhlédli nácvik poslušnosti, agility, pachových prací a obran.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE – 8.11.2023

Seznámení s prostředím ZŠ a SŠ, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
V krátkých  informace o vzdělávání v naší škole.


EDŮV ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

V krátkých videích seznámení s prací a aktivitami školního žákovského parlamentu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE – 9.11.2023

Pojďte na návštěvu do naší školy, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole základní i střední. Prohlédněte si prostory, vybavení a nahlédněte do výuky. Vítejte!

  • DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY:

 na         a na   .


DEN OTEVŘENÝCH  – 9.11.2023


8.11.2023

Sportovní setkání speciálních škol v Jaroměři

Žáci Základní školy a Praktické školy získali krásné 2. místo ve speciální kopané a v holomajzně na přátelském utkání speciálních škol Královéhradeckého kraje, který se konal dne 8. listopadu 2023 v Jaroměři. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev. Bojovali jsme například proti týmům z Dobrušky, Hradce Králové, Náchoda, Trutnova apod… Naše družstvo si přivezlo krásné umístění a spoustu sportovních zážitků. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy našim žákům a pořadatelům za krásný sportovní den.
Mgr. Lucie Macková, Iva Kopecká, Zdena Voženílková

Návštěva muzea

Žáci ZŠ speciální navštívili výstavu věnovanou historii a současnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Dvoře Králové n. L. Na výstavě jsme se seznámili, jak dříve probíhalo hašení požáru a jak se hasičská technika vyvíjela. Prohlédli jsme si hasičské uniformy, hasičské helmy, poháry ze soutěží a mnoho dalších zajímavých předmětů.
Žáci ZŠS – II. třída

5.11.2023

Projekt „Záložky“

V letošním roce se naše škola znovu zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Tentokrát jsme spolupracovali se slovenskou školou z Čičavy. Kromě záložek nám partnerská škola poslala krásnou knihu s věnováním.
Mgr. Jitka Samková

2.11.2023

Exkurze v SŠ řemesel a ZŠ Hořice

Ve čtvrtek 2. listopadu šest žáků naší školy navštívilo SŠ řemesel v Hořicích. Prohlédli si prostory školy, internátu, dílen odborného výcviku a statek se zvířaty.

Žáci 8. a 9. roč. ZŠ a Mgr. Jitka Samková


Speciální třídy na dračí stezce

K podzimu patří i pouštění draků. Žáci speciálních tříd se vydali na cestu plnou úkolů, na jejímž závěru je čekalo malé překvapení a za odměnu si pustili draka.

1.11.2023

Felčarská stezka

Dnešní akcí jsme uzavřeli říjnový školní projekt STROM a a současně zahájili listopadový NAŠE MĚSTO. Abychom prověřili své teoretické znalosti v praxi, vyrazili jsme pracovat do lesa.

V doprovodu pana Lokvence jsme vyčistili Felčarskou stezku a její okolí od spadaných větví a vysázeli kolem ní několik stromů. U hájenky jsme dosázeli jedličkovou školku a také uklidili naštípané dříví do kůlny.  Za odměnu jsme si opekli špekáčky a na dřevěné kolečko natiskli pamětní medaili.

Do školy jsme se vraceli unavení, ale s hřejivým pocitem dobře vykonané práce.

Žáci PrŠ