PROJEKT NA MĚSÍC PROSINEC

Projektů se aktivně účastnili všechny třídy ZŠ, ZŠS i PRŠ.


Adventní čas ve II. třídě

Jak jsme prožili adventní období? Zvládli jsme pečení cukroví, bobování, návštěvu Mikuláše s jeho družinou, vánoční dílnu v Městském muzeu, obdarovali jsme seniory v domě s pečovatelskou službou malým dárkem, navštívili jsme vánoční zoo a celý tento čas jsme zakončili vánoční besídkou. Prožili jsme krásný předvánoční čas.

Advent v I.B

S dětmi z 1.B jsme v období adventu zdobili stromeček, zpívali koledy, navštívili ZOO a pekli cukroví. Snažili jsme se toto krásné období s dětmi prožít v klidu a pohodě ♥️ Nakonec přišel i Ježíšek😉

22.12.2023

Zpívání v kostele

Tradičním zpíváním v kostele sv. Jana Křtitele jsme se před vánočními prázdninami rozloučili s uplynulým kalendářním rokem.


21.12.2023

Vánoční besídky ve třídách


Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší třídní vánoční stromeček

Vánoční soutěž
Máme tady vítěze!
1. místo – 60 bodů – stromeček I.A
2. místo – 45 bodů – stromeček II.S
3. místo – 44 bodů – stromeček II.

20.12.203

Vánoční dílničky pro MŠ Drtinova, Dvořákova


19.12.2023

Vánoční dílničky pro MŠ Libotov


Vánoční ZOO

II. tř.


Vánoce v knihovně

IV., VI. tř.


Edův žákovský parlament – prevence kyberšikany – Hankův dům


18.12.2023

PLANETA 3000 – KAMBODŽA II

Žáci všech ročníků školy se již tradičně zúčastnili unikátního programu. Letos se vydali do Kambodže, země plné emocí, kouzel a dobrodružství.


Dárky a přáníčka do domova důchodců (DD Roháčova)

V průběhu uplynulého měsíce jsme vyráběli vánoční přáníčka a drobné dárečky (ozdobičky na stromeček, vonné sáčky, andílky pro radost…). Dnes jsme se vydali vykonat svůj vánoční DOBRÝ SKUTEK – obdarovat jimi klienty Domova důchodců v Roháčově ulici. Společně jsme si zazpívali několik vánočních koled, poté následovala vánoční nadílka, z které měli velikou radost obdarovaní a možná ještě větší dárci.
Bylo nám společně moc hezky a těšíme se na další setkání, které plánujeme jako oslavu svátků jara.
Žáci PRŠ II.S

15.12.2023

Dárky pro seniory DPS E. Krásnohorské

II.tř.

3. adventní zpívání ve škole


15.12.2023

Prosincové sportování – bowling

Žáci II., IV., VI. a I.SB PRŠ

12.12.2023

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI Z MŠ SLUNEČNÁ


VÁNOČNÍ DÍLNY V MUZEU

II. ZŠS, I.A ZŠ


11.12.2023

VÁNOČNÍ STROMEK PRO ZVÍŘÁTKA


8.12.2023

2. adventní zpívání ve škole


7.12.2023

Edův žákovský parlament doprovázel návštěvu z Polska

Dva dny plné zážitků a nových zkušeností za sebou mají členové Edova žákovského parlamentu při Základní škole a Praktické škole ve Dvoře Králové. Po dva dny totiž ve Dvoře Králové doprovázeli žáky a jejich pedagogický doprovod ze Speciální školy pro neslyšící a děti s PAS z polské Wroclawi. Šlo o akci v rámci spolupráce speciální škol, kterou zorganizoval Královéhradecký kraj.

Vedle ZŠ a Prš Dvůr Králové se jí první den zúčastnili také žáci z podobných zařízení v Úpici a v Broumově. Program, který probíhal ve Dvoře Králové, začal společným obědem na uvítanou, poté následovala komentovaná prohlídka královédvorské ZOO a zdobení vánočního stromečku. Druhý den byl věnován návštěvě ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové, kde se žáci z Wroclawi seznámili s dlouholetou historií školy, měli možnost nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách či vyzkoušet si virtuální brýle. Jejich noví kamarádi jim navíc připravili dárečky, které jim navždy budou dva dny plné nových zážitků připomínat. Pobyt ve Dvoře Králové pak polská delegace zakončila v doprovodu členů Edova žákovského parlamentu v textilním muzeu, kde se všichni mimo jiné seznámili z historií modrotisku v našem městě.
Celá akce byla ze strany Královéhradeckého kraje, konkrétně paní Kristýny Černé, výborně zorganizovaná a pro obě strany velmi přínosná. Žáci ze ZŠ a z PrŠ se mohli poznat se svými polskými vrstevníky a vzhledem k tomu, že šlo o děti neslyšící, tak si nejen členové Edova žákovského parlamentu mohli v praxi vyzkoušet znakovou řeč a na vlastní kůži poznat její důležitost.
První akce nového projektu ukázala jeho prospěšnost. Vzájemné poznávání, poznávání odlišností na straně jedné a podobných problémů a starostí na straně druhé je pro děti velmi důležité. Nyní se ty české už mohou těšit, že v dohledné době zažijí něco podobného, co zažívaly polské ve Dvoře Králové. V rámci reciprocity by se totiž měly vypravit do Polska a poznat tamní prostředí. Budou tam už mít své kamarády, kterým se dva dny věnovaly.

 5.12.2023
Mikuláš
Naši školu navštívila vzácná návštěva – Mikuláš 🎅doprovázený dvěma čerty 😈👹 a andělem 👼.

2.12.2023

Vánoční jarmark v zoo – Edův žákovský parlament

Mgr. Jitka Samková

1.12.2023

1. adventní zpívání ve škole