20. – 27.03.2024

VELIKONOČNÍ TÝDEN

KRÁSNÉ VELIKONOCE!
S přípravami na Velikonoce jsme začali hned po jarních prázdninách. Při velikonoční bojovce jsme si zopakovali, co všechno o svátcích jara víme. Zaseli jsme osení, vyzdobili jsme okenní truhlíky, na dveře zavěsili jarní věnec. Nakreslili jsme si kraslice a zajíčky. Proměnou prošel také náš „strom“ – krmítko a ptáčky nahradilo hnízdo, vajíčka a barevní zpěváčci a mašličky. Upekli jsme beránka. Povídali jsme si o tom, jak se slaví Velikonoce v různých zemích světa. Letošním velikonočním tématem byly také poklady, které na Velký pátek podle pověstí vydají hory. Ten, kdo se nechal zaslepit bohatstvím, byl ale potrestán. Ať už to byl chamtivý Trautenberk, nebo prostá žena z Erbenovy balady, která pro zlato a drahé kamení zapomněla na své dítě. My už teď víme, co je na světě ten největší poklad 💖👩‍❤️‍💋‍👨👨‍👩‍👧‍👦
Tak veselé Velikonoce!
🥚🐣🐥😄
Žáci PRŠ II.S

Křížová cesta

V rámci celoškolního projektu „Tradice – Velikonoce“ se třídy IV. a VI. vypravily do městského muzea, kde zhlédly stálou výstavu obrazů s názvem Křížová cesta.

Jarní tvoření – ruční šití barevných ptáčků I.SB


26.03.2024

Velikonoce – dárky pro seniory

Na velikonoční svátky jsme nemohli zapomenout na naše seniory. IV. třída se vždy poctivě připravuje na radostná setkání v domově důchodců.


24.03.2024

Preventivní program péče o zuby

Jak správně pečovat o své zuby? Naše škola se zúčastnila preventivního programu „Veselé zoubky“. Do prevence čištění zubů se zapojili někteří žáci základní školy a základní školy speciální. Jeho cílem je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti prevence zubního kazu a správné péče o chrup dětí.
Žáci ZŠ a ZŠS

22.03.2024

DEN VODY

„Virtuálně v elektrárně Hučák “ a vycházka podél Labe
DEN VODY V PRŠ
V EV a PŘV jsme se učili o významu vody pro náš život, v ČJ jsme pracovali s textem básničky Lesní studánka, v PP jsme se učili o nápojích a připravili jsme si výbornou pomerančovou limonádu, v HDV jsme poslouchali Vltavu od Bedřicha Smetany, nechyběla ani procházka okolím Hartského potoka. Na závěr jsme se pustili do výtvarničení na téma „Řeka“, tu budeme ale muset ještě po Velikonocích dokončit.
Žáci PRŠ II.S

21.03.2024

Edův žákovský parlament ZŠ a PrŠ Dvůr Králové mezi nejlepšími v republice

Velkého úspěchu dosáhli žáci Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové. Jejich žákovský parlament se totiž se svým projektem bude v akci nazvané „Co školy dělají pro demokracii?“ ucházet o nejinspirativnější projekt v rámci škol z celé republiky, které se do něj přihlásily. Žákovský parlament ZŠ a PrŠ se sídlem v Přemyslově ulici se pod vedením svých pedagogů do soutěže přihlásil s projektem Halloween. Byl založen na spolupráci s mateřskými školkami, pro které „parlamenťáci“ vymysleli a v život uvedli i krásný název „Školkáčci.“
Projekt, jenž vznikl z iniciativy členů žákovského parlamentu, odbornou porotu zaujal natolik, že se dostal do užšího výběru deseti nejlepších projektů.
V příštích dnech a týdnech se bude rozhodovat o tom, který projekt bude vyhodnocen jako opravdu nejlepší ze všech. Vybrané školy v těchto dnech připravují video, které projekt představí. Zároveň v březnu bude probíhat v online hlasování veřejnosti, kde se každý může dát hlas projektu, který ho nejvíce oslovil. Hlasovat se bude prostřednictvím YouTube (1 like = 1 hlas) od 21.3 až do 2.4.
Bez ohledu na výsledek hlasování se členové deseti vybraných parlamentů, tedy i toho ze ZŠ a Prš ve Dvoře Králové mohou těšit na návštěvu Prahy. Na začátku dubna 4.4. tam v Poslanecké sněmovně České republiky svůj projekt představí. Porota a všichni přítomní hosté tam přímo na místě vyberou nejinspirativnější žákovský projekt roku.
Bez ohledu na výsledek hlasování veřejnosti i konečné volby v Poslanecké sněmovně je postup mezi deset nejlepších projektů skvělým výsledkem. A zároveň velkou inspirací jak pro žáky, tak pro pedagogy.
Mgr. Petra Faktorová

19.03.2024
ZDOBENÍ VAJÍČKA
Žáci školní družiny ozdobili velikonoční vajíčko, které bude vystaveno na náměstí T. G. Masaryka 🐣🥚🐰

18.03.2024

Jarní výloha v obchodě Fletcher

Žáci naší školy jarně vyzdobili výlohu Zásilkovny. Kdo chce krásnou výzdobu vidět, navštivte firmu Fletcher, rádi vás tam obslouží. Děkujeme za možnost nácviku pracovních činností.
I.SB PRŠ

08.03.2024

Praktická škola dvouletá v šicí dílně AGISS

Nácviky pracovních činností v terénu patří již k tradičním aktivitám Praktické školy dvouleté v Přemyslově ulici. Žáci by se rádi podělili o jednu velmi zdařilou exkurzi, která byla spojena s pracovním tréninkem v nově postavené výrobní hale firmy AGISS PRAKTIK MÓDA. Tato firma naši školu dlouhodobě podporuje. Velký dík patří zejména paní majitelce Ing. Martině Cermanové, která se žákům věnovala celé dopoledne a vše jim názorně ukázala. Nejprve se seznámili s činnostmi v kanceláři a dále následovala prohlídka provozu s praktickými ukázkami. Stříhání, štítkování, žehlení, připevňování knoflíků a práce se střihem. Tohle a mnohem více žáci vyzkoušeli. Pracovní činnosti v provozech jsou pro žáky naší školy velmi přínosné, v mnohých zanechají pozitivní zážitky a podpoří je v dalším vývoji.
Děkujeme.
I.SB a Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka


07.03.2024

Den s Českým červeným křížem
Jak poskytnout základní první pomoc? Všichni žáci naší školy měli možnost se seznámit a prakticky si vyzkoušet první pomoc při některých poraněních. Co vše jsme se naučili? Jak přivolat záchranou službu, co vše je potřeba říci do telefonu operátorovi. Prakticky jsme si vyzkoušeli ošetření drobného popálení, říznutí, či jak poskytovat první pomoc, když někomu zaskočí a začne se dusit. Dále jsme se seznámili se situací, jak vypadá, když je člověk v bezvědomí. Sami jsme si prakticky vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci. Co jsme zjistili na figurinách při nepřímé srdeční masáži? Resuscitace člověka v terénu je velice fyzicky náročná a zvládnutí takové situace je velice těžké. Školení první pomoci s odborníkem z Českého červeného kříže pro nás bylo přínosem.
Mgr. Dana Nosková

06.03.2024

MDŽ

V pátek 8. března oslaví všechny ženy svůj svátek. Nezapomeňte!
Chlapci z PrŠ II.S jsou už připraveni. Dnešní dopoledne věnovali výrobě krásných přáníček a tulipánů.
Která žena bude ta šťastná obdarovaná?

01.03.2024

UKONČENÍ TÝDNE ZIMNÍCH SPORTŮ

VII.A – na Felčarské stezce

II. ZŠS – dopravní hřiště

IV.. VI. – stopovaná v lese u nemocnice